Nieuws

Wijziging ophalen gft-afval

26 november 2020

Per direct wijzigt de gemeente Venlo de inzamelmomenten van het gft-afval. De gemeente wil in de zomer de stankoverlast beperken. Daarom wordt de groene container in de zomermaanden (juni tot en met augustus) wekelijks geleegd. In de winter (december tot en met februari) is het gft-aanbod kleiner en wordt de groene container alleen maandelijks opgehaald. In het voorjaar (maart tot en met mei) en het najaar (september tot en met november) blijft de gemeente het gft-afval tweewekelijks ophalen.

Voor het ophalen van het rest- en pmd-afval verandert er niets. De vaste inzameldag voor de groene en grijze containers Belfeld blijft de woensdag. Kijk voor de exacte ophaaldagen van het gft-afval, restafval (inclusief pmd) en oud papier op www.venlo.nl/afvalkalender.