Nieuws

Week tegen Eenzaamheid

30 september 2019

Je bent in een vreemde stad en je kunt de weg niet vragen, of je bent bijvoorbeeld op een feestje waar je niemand kent. Eenzaamheid kun je voelen, terwijl er een heleboel mensen om je heen zijn. Je voelt je eenzaam als je het gevoel hebt, dat je niet verbonden bent met anderen. Dat er niemand is, die naar je omkijkt. Of je weet gewoonweg niet meer hoe je met anderen contact kunt maken of krijgen. Je hebt er “de kracht” niet meer voor. Waardoor voel je je eenzaam? Niet iedere mens is hetzelfde. Misschien zie je de dingen wel te somber in en voel je je daardoor sneller eenzaam? Of vind je het gewoon moeilijk om contact te maken? Dan kun je je sneller eenzaam voelen dan iemand die heel positief in het leven staat en die makkelijk contact maakt.

Maar er kunnen allerlei redenen zijn waarom jij je eenzaam voelt:

  • Je bent op leeftijd, je hebt geen partner meer en door gezondheidsklachten ben je niet meer in staat om gemakkelijk contacten te leggen.
  • Je bent alleen en er is niemand om mee te praten als je problemen hebt of gewoon behoefte hebt aan een gesprek.
  • Je bent jong en je verandert van school of gaat verhuizen naar een andere buurt of stad.
  • Je bent werkeloos en voelt je in een sociaal isolement.
  • Je bent een alleenstaande ouder, die naast werk en kinderen nergens anders tijd voor heeft.
  • Je hebt een baan die ervoor zorgt, dat je weinig sociale contacten kunt hebben.
  • Door geldgebrek kunt je in een isolement terecht komen.

De boven vermelde oorzaken kunnen nog met veel andere redenen aangevuld worden, waarmee maar weer eens duidelijk wordt dat: Eenzaamheid iedereen kan overkomen. Mensen vinden het nog steeds moeilijk om erover te praten, alsof er een schande op rust. Heb jij dit gevoel, dan hoef je je eer absoluut niet voor te schamen!! Maar eenzaamheid kan ook problematisch worden en voor gezondheidsklachten gaan zorgen. Dus is het belangrijk er vóór die tijd iets aan te doen. Het is belangrijk om er zélf mee aan de slag te gaan, maar hulp van je omgeving kan ook helpen. Gelukkig is dat in Belfeld mogelijk. Daar bestaat namelijk sinds vorig jaar november het burgerinitiatief ”Belfeld ver-Bindt”. Een groep vrijwilligers die heel enthousiast aan de slag zijn gegaan om mensen die eenzaam zijn te helpen.

Hoe werkt dat: Mensen die zich eenzaam voelen zijn vaak moeilijk te vinden. We vragen dan ook aan huisartsen, familie, zorgverleners, buren en vrienden om iemand die eenzaam is te attenderen op het bestaan van “Belfeld ver-Bindt. Is er contact gelegd, dan gaat een van de coördinatoren op bezoek voor een informeel intakegesprek waarin behoeftes en wensen worden vastgelegd. Ook met vrijwilligers die zich opgeven, vindt zo’n gesprek plaats. Daarna wordt er gekeken of er een match te maken is. Dat gebeurt vooral op gevoel en inschattingsvermogen: hulpvrager en vrijwilliger worden met elkaar in contact gebracht. Wat er daarna gebeurt, hangt helemaal af van de mensen zelf. Wát ze gaan doen, wanneer, en met welke regelmaat is aan hen zelf om te bepalen. Klikt het niet, want ook dat kan en is al gebeurd? Geen probleem, kan gebeuren, we wordt een nieuwe match gezocht. Vrijwilligers en hulpvragers zijn heel enthousiast en vooral ook dankbaar. De ene groep dat ze dit voor anderen kunnen betekenen en merken hoe dankbaar iemand kan zijn met een beetje aandacht. De andere omdat hun wereld er opeens weer mooier en anders uit gaat zien. We begonnen met 5 vrijwilligers. Inmiddels zijn we gegroeid naar 10 met even zoveel “matchen”. Mensen die allemaal met veel plezier deel uitmaken van “Belfeld ver-Bindt”.

We hebben op dit moment geen hulpvragen meer lopen, maar we zijn ervan overtuigd dat er nog vele “eenzamen“ in Belfeld zijn. Dus Belfeldenaren wees alert en attendeer de mensen op ons bestaan. Alle vrijwilligers zijn ingezet, dus ook daaraan hebben we behoefte. Laat ons en elkaar niet in de steek.

Belfeld verbindt

 

Belfeld ver-Bindt is samen met nog 4 andere burgerinitiatieven uit de gemeente Venlo genomineerd voor “De Uitblinker 2019”, een waarderingsprijs voor burgerinitiatieven van de gemeente Venlo.