Nieuws

Website verkeersknelpunten

26 januari 2022

Een Venlose rijschoolhouder introduceert een website om verkeersknelpunten op de agenda van de politiek te krijgen. Ruud Rutten neemt als rijsschoolhouder al ruim veertig jaar elke dag waar hoe intensief het verkeer in en buiten de bebouwde kom is geworden. Het wegennet voldoet op tal van plaatsen niet meer aan de eisen die anno 2022 horen bij een veilig gebruik van de openbare weg voor elke verkeersdeelnemer.

Ruud roept de hulp in van de inwoners van Belfeld en uit alle andere stadsdelen van de gemeente Venlo. Op de nieuwe website www.verkeersknelpunten.nl kan iedereen verkeersknelpunten melden. Het gaat hierom knelpunten in de ruimste zin. Dus niet alleen daar waar het druk is en het verkeer zich langzaam voortbeweegt, maar juist knelpunten waar verkeersdeelnemers gevaar lopen en de kans op ongelukken groter zijn dan gemiddeld. Plekken waar aantoonbaar gevaarlijke situaties zijn of ontstaan.

Met de meldingen van inwoners hoopt de rijschoolhouder de gemeente en/of provincie aan te kunnen sporen verkeerssituaties in de hele gemeente Venlo, dus ook in Belfeld, veiliger te maken voor alle verkeersdeelnemers.