Nieuws

VPTZ zoekt vrijwilligers

8 december 2021

VPTZ, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, biedt tijd, aandacht en ondersteuning aan hen die thuis willen sterven en aan diens naasten, de mantelzorgers. Mensen in een woonzorgcentrum, verpleeghuis, ziekenhuis of andere zorginstelling kunnen ook een beroep doen op VPTZ. Er is géén terminale indicatie nodig en er zijn geen kosten verbonden aan de inzet. VPTZ Venlo ondersteunt mensen in de gemeenten Venlo en Beesel, dus ook in Belfeld.

Vrijwilligers dienen goed te kunnen luisteren, betrouwbaar te zijn, een goed inlevingsvermogen te hebben en zorg in de laatste levensfase te willen bieden.

Vrijwilligers die bereid zijn tot enkele nachtdiensten per maand worden extra graag verwelkomt. Hoe meer vrijwilligers zich bij de organisatie aansluiten, hoe meer mensen er kunnen worden ondersteund.

De organisatie biedt een gerichte basisopleiding, deskundige begeleiding van de coördinatoren en regelmatig themabijeenkomsten en bijscholingen.

Interesse om vrijwilliger te worden? Kijk op de website van VPTZ Venlo of bel met 06-512 970 70.

 

Afbeelding van KAVOWO via Pixabay.