Nieuws

Vogelherkenning voor beginners

22 juli 2022

Vanaf het najaar organiseert de vogelwerkgroep Tösse Bös en Maas in samenwerking met Vogelwacht Limburg een basiscursus Vogelherkenning voor beginners. De cursus bestaat uit zeven avonden theorie (een keer per maand) met de daaropvolgende zondagmorgen een wandeling door de natuur om de opgedane kennis in de praktijk te brengen.

Het theoriegedeelte is op maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur. De wandelingen op de zondagmorgen duren ongeveer 2,5 uur en beginnen op verschillende tijdstippen beginnen. De kosten bedragen € 40 per persoon. Leden van Tösse Bös en Maas of Vogelwacht Limburg betalen € 30.

Er is een maximum van 15 deelnemers (op volgorde van inschrijven). LET OP: het is NIET meer mogelijk om je op te geven. Het maximum aantal deelnemers is inmiddels bereikt. De cursus wordt begeleid door leden van Tösse Bös en Maas. Meer inlichtingen over de cursus en de wijze van inschrijven via Bert Gitmans: tbem.act@gmail.com of 06-372 718 47.