Nieuws

Vogelexcursie IVN de Steilrand

19 februari 2019

Het gebied de Rijkselse Bemden is al meer dan 20 jaar geïnventariseerd door de vogelwerkgroep van IVN de Steilrand in het kader van de broedvogelmonitoring in voorjaar/zomer, als ook bij de watervogeltellingen in de herfst/winterperiode. Het is het rijkste vogelgebied van Beesel met meer dan 80 vogelsoorten.

De broedvogels zijn nog niet zo actief of nog afwezig. Veel soorten moeten nog terugkeren uit hun winterkwartier. Veel standvogels die jaarrond in het gebied verblijven, laten zich toch al zien en horen. In de winter verblijven er ook veel watervogelsoorten. En daar gaan de deelnemers op 24 februari naar kijken.

Diverse soorten eenden zoals wilde eenden, krakeenden en kuifeenden. Futen meerkoeten en dodaars verblijven jaarrond in het gebied. Ook zijn er mogelijk diverse ganzensoorten te zien. Onlangs zijn er nog grote zaagbekken en brilduikers waargenomen. Diverse meeuwensoorten foerageren dagelijks in het gebied.

IVN de Steilrand nodigt u uit voor een wandeling door het gebied en hopen al heel wat van deze vogels te zien of horen. De route loopt dwars door het gebied en stevig schoeisel of laarzen zijn gewenst. Een verrekijker is ook nodig. Uw gids is Maan Litjens.

De tocht begint op zondag 24 februari 2019 om 9.00 uur en zal ongeveer twee en een half uur duren. Het startpunt is Molen de Grauwe Beer, Kerkeveldweg 1, 5954 BD Beesel. Voor verdere info kunt u terecht op de website van de Belfeldse vereniging IVN de Steilrand: www.ivn.nl/afdeling/de-steilrand

De bovenstaande foto is gemaakt door Wiel Aelen.