Nieuws

Verslag info-avond Stop Verdozing Belfeld

10 juni 2024

Op dinsdagavond 28 mei j.l. heeft de werkgroep Stop Verdozing Belfeld een bijeenkomst georganiseerd in de Hamar. Het doel van de avond was bewoners en andere geïnteresseerden te informeren over de zienswijzen van de werkgroep samen met de Natuur en Milieufederatie Limburg en de zienswijze van de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal. Voorafgaand aan het presenteren van de zienswijzen vertelde de werkgroep over de stappen die de afgelopen maanden gezet zijn, waaronder een gesprek met de gemeente.

De zogenoemde zienswijzen kunnen gezien worden als inhoudelijke reacties, bestaande uit vragen en opmerkingen m.b.t. de conceptvergunning die de gemeente eerder dit jaar openbaar heeft gemaakt. De ingediende zienswijzen zijn zeer uiteenlopend van aard, variërend van zienswijzen over bodemverontreiniging, verkeersveiligheid, flora en fauna, milieu categorieën en nog veel meer.

Na de inhoudelijke toelichting van de zienswijzen, vertelde de Stichting Kanaalzone II uit Weert over hun ervaringen bij hun poging om twee grote distributiehallen in Weert tegen te houden. Een groep bewoners heeft zich in deze stichting verenigd. Er werden veel vragen gesteld en daarnaast deelde een groot aantal mensen hun zorgen over de loods met de aanwezigen.

De avond werd afgesloten met een overzicht van de beoogde vervolgstappen die de werkgroep wil nemen, met daarbij de uitnodiging aan een ieder om daar aan bij te dragen. Op dit moment wordt nog gewacht op de Nota van Zienswijzen, als reactie vanuit de gemeente. Zo gauw deze beschikbaar is, zal deze bestudeerd worden en zullen mogelijke vervolgstappen genomen worden.

Een deel van de aanwezigen gaf tijdens de avond direct aan te willen bijdragen aan de activiteiten van de werkgroep. Mensen die dat ook willen en zich nog niet gemeld hebben, kunnen een berichtje sturen naar stopverdozingbelfeld@gmail.com. De werkgroep zal dan contact met hen opnemen.

Bijdragen kan op veel verschillende manieren. Bijvoorbeeld door actief deel te nemen in de werkgroep, maar ook door het ter beschikking stellen van een bijdrage vanuit de rechtsbijstandverzekering, die mogelijk ingezet kan worden om toekomstige juridische ondersteuning te kunnen financieren.