Nieuws

Vergunning uitbreiding geitenstal

8 februari 2019

De geitenstop die de provincie Limburg op 14 december 2018 heeft afgekondigd, geldt alleen vanaf die datum. Gezondheidsdienst GGD heeft in opdracht van de gemeente Venlo, eind 2018 nog een onderzoek verricht. In verband met de resultaten van de VGO-onderzoeken, adviseert de GGD het voorzorgsbeginsel toe passen en terughoudend te zijn met uitbreiding van geitenhouderijen in de buurt van gevoelige bestemmingen. Volgens de gemeente Venlo is het begrijpelijk dat de GGD een dergelijk advies uitbrengt, maar er ontbreekt voor deze aanvraag het juridisch kader om het advies op te volgen.

De Dorpsraad is teleurgesteld, omdat de gemeente alleen het juridische aspect bekijkt en niet de eventuele gezondheidsrisico’s laat meewegen. Bijna geheel Belfeld valt binnen de 2 km-zone. Wethouder Peeters heeft de Dorpsraad zijn woord gegeven om toelichting te komen geven tijdens een informatiebijeenkomst in De Hamar. Als de datum en het tijdstip bekend zijn, zullen deze via Belfeld.nu worden gepubliceerd.

De vergunning treedt één dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Deze vergunning ligt ter inzage van donderdag 14 februari tot en met woensdag 27 maart 2019.