Nieuws

Veilig op Weg

3 maart 2022

Eind 2020 hebben bewoners van de Broekstraat hun zorgen geuit bij de gemeente en de Dorpsraad. Sinds de aanpassing van het kruispunt Broekstraat-Wilhelminastraat / Prins Frederikstraat is de snelheid van het verkeer fors toegenomen. Omdat er meerdere belangrijke oversteekpunten zijn in de straat, naar bijvoorbeeld KOM.MIJN, De Hamar en sportfaciliteiten, levert dit gevaarlijke situaties op. Ook is het vele en snelle verkeer onprettig voor de omwonenden.

Ongeveer een jaar geleden zijn leden van de gemeente Venlo, Dorpsraad Belfeld, de Belfeldse werkgroep Verkeer en enkele bewoners van de Broekstraat en de Wilhelminastraat voor het eerst bij elkaar gekomen. Na enkele overleggen ligt er een plan klaar met verbeteringen die op relatief korte termijn (medio 2022) kunnen worden gerealiseerd. Denk hierbij aan wegversmallingen en een verhoogd zebrapad.

In samenwerking met het verkeersveiligheidsprogramma Veilig op Weg wordt een enquête gehouden onder bewoners met als doel om te peilen hoe zij denken over de verkeerssituatie. Welke andere vraagstellingen leven er in de straat? En zijn zij bereid om een bijdrage te leveren aan dit project?

In het project Veilig op Weg wordt ook aandacht besteed aan het gedrag van weggebruikers en het verhogen van het bewustzijn van veilig weggedrag. De bewoners van de Broekstraat en Wilhelminastraat hopen hiermee eerste stappen te zetten naar een veiligere en prettigere leefomgeving.