Nieuws

Uit de oude doos

7 november 2022

Vandaag alle aandacht voor de Dorpskrant van juni 2003. Het is heet en in Belfeld lopen de gemoederen hoog op door de aankondiging van de gemeente Venlo om de Dorpswinkel in Belfeld definitief te sluiten. De Dorpsraad is vastbesloten alles uit de kast te halen om dit besluit ongedaan te maken…

Er is veel aandacht voor de voorbereiding en uitvoering van de sloop van de gebouwen op het Janssen-Dings terrein. In de rubriek “Efkes veursjtelle” dit keer onze beugelclub DOS “Door Oefening Sterk.” De vereniging is al opgericht in 1933 en bestaat in 2003 dus 70 jaar. Een mooi artikel waarin ook de historie van deze mooie sport staat beschreven. Het is erg jammer dat er in 2022 in Belfeld geen clublokaal meer is waar deze sport beoefend wordt.

Vorig week ging het al over de aanvraag van het oude kerkhof als gemeentelijk monument. In deze dorpskrant lezen we dat bij Theo Goossens weer persoonlijke herinneringen boven kwamen naar aanleiding van het artikel over het oude kerkhof. Ben je benieuwd waarom? Lees dan zijn aangrijpende verhaal op bladzijde 6.

 

Stichting Jongeren Activiteiten Belfeld

Vanaf pagina 12 een mooi artikel over het prachtige initiatief van een paar Belfeldse jongens die zich destijds inzetten voor de jeugd van 12 tot 18 jaar in Belfeld. Ze hebben een stichting opgericht met de naam SJB (Stichting Jongeren Activiteiten Belfeld). Het oude BTC-clubgebouw aan de Sportlaan werd met financiële steun van de gemeente geschikt gemaakt als ontmoetingsruimte voor deze groep jeugd. Als de redactie een kijkje komt nemen op een vrijdagavond is er veel jeugd aanwezig en is het enthousiasme groot, zowel bij de jeugd als bij de begeleiders. Het voortbestaan van de stichting hing af van voldoende animo bij de jeugd. Dat is in alle jaren die de stichting actief was nooit een probleem geweest. Regelmatig kwamen er op vrijdagavond zo’n 90 jongeren van Swalmen tot Blerick chillen in de “Jungle”, zoals het gebouw inmiddels gedoopt was. De SJB organiseerde jarenlang succesvol activiteiten, ook in samenwerking met de KOW. Samen organiseerden ze de dropping en het schoolverlatersbal voor groep 8. Op die manier maakte de basisschool jeugd vanzelf kennis met de SJB.

Navraag bij Gerrit Coumans leert dat de activiteiten in 2011 abrupt ten einde kwamen door een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De manege opende destijds discotheek “Comeback”, waardoor de jeugd niet meer naar de jungle kwam, maar naar deze nieuwe attractie trok. De SJB besloott daarop haar activiteiten te verplaatsen van de jungle naar ’t Bergske aan de Rijksweg Zuid. Nog voordat ze de eerste activiteit konden organiseren ging ’t Bergske failliet. Omdat in dezelfde periode de Hamar gesloopt en nieuw gebouwd werd, was de “Jungle” al verhuurd en niet meer beschikbaar voor de SJB. Zonder locatie had de stichting geen bestaansrecht meer. De stichting heeft in de kantine van Belfeldia nog 1 afscheidsavond gehouden en is daarna in ruste gegaan.

In 2020 is de “Jeugd Oet Belvend” ontstaan n.a.v. vele oproepen in de Belfeld Ambitieboeken. Door Corona is dit initiatief pas dit jaar echt uit de startblokken geschoten. Op 8 juli werd een succesvolle Silent Disco georganiseerd. De Jeugd oet Belvend is nog een startend initiatief en is op zoek naar extra handjes en creatieve denkers om nieuwe eigentijdse activiteiten voor de jeugd van 12 tot 18 jaar te organiseren.

Heb jij interesse om hier je schouders mee onder te zetten?
Neem dan contact op via jeugdoetbelvend@gmail.com, hun FB-pagina of volg de initiatiefnemers op Instagram: @jeugdoetbelvend.

Wil je deze editie nog eens helemaal nalezen? Kijk hier in het archief. Veel leesplezier!