Nieuws

Uit de oude doos

5 november 2022

Inmiddels zijn we met deze rubriek aanbeland in 2003. Belfeldenaren leven dan al 2 jaar onder de vleugels van Venlo. De Dorpskrant krijgt steeds meer vorm met zijn vaste rubrieken, De Dorpskrant op locatie, de activiteiten kalender en Efkes veursjtelle.

In het wijkactiviteitenplan van de gemeente staan de nieuwbouwplannen voor de voormalige Bolveldschool. Er staat vermeld dat er 25 tot 30 appartementen gerealiseerd worden en dat beeldbepalende elementen van het gebouw zoveel mogelijk behouden blijven. Terugkijkend kunnen we stellen dat het laatste prachtig gelukt is. Ook werd destijds al gewerkt aan het plan voor het Koramic / Janssen-Dings terrein. Er moeten ongeveer 50 levensloopbestendige woningen komen binnen de zorgzone van ut Pronkeppelke. Ook dit plan is op een schitterende manier gerealiseerd.

Verderop in de dorpskrant lezen we over het opknappen van het oude kerkhof aan de Urbanusweg door een groep enthousiaste vrijwilligers. De redactie vraagt de vrijwilligers het hemd van het lijf. Een leuk en leerzaam artikel. De heemkunde vereniging is bezig met een rapport met de titel “Een kerkhof zonder kerk”over het oude kerkhof waarin de cultuurhistorische waarde wordt aangetoond van dit kerkhof. Het doel is om het kerkhof tot gemeentelijk monument te promoveren. Wij jij weten of dat gelukt is? Neem daarvoor een kijkje op deze pagina van de website van de gemeente Venlo.

Op de pagina ‘s 12 tot en met 14 staat een lezenswaardig artikel uit de rubriek “Dorpskrant op locatie”, ditmaal in “ut Pronk-eppelke” De redactie heeft vrijwilligers en bewoners gesproken en een leuke opsomming gemaakt van hun ervaringen over het dagelijkse leven in het woonzorg complex.

Achter in deze editie een opsomming van bezigheden en resultaten van de themagroepen van de dorpsraad. Wil je deze hele editie nog een teruglezen? Kik dan hier.

Veel leesplezier.