Nieuws

Uit de oude doos 3

10 oktober 2022

Onze oproep van vorige week om de missende editie van een Dorpskrant uit 2002 te bemachtigen heeft snel geleid tot een reactie. Wim en Lien van Diepen waren zo vriendelijk om niet alleen de gemiste editie van 2002 aan ons te verstrekken, maar hebben ook nog uitgezocht welke edities we nog meer misten. Dankzij hen is het archief nu compleet. Waarvoor uiteraard onze hartelijk dank.

Dan naar de eerste editie van 2002. In de inleiding gaat het over het ontwerp en de naamgeving van de dorpskranten in alle stadsdelen. Verderop vermeld Jan Janssen, destijds voorzitter van Dorpsraad Belfeld, dat elke wijk een andere naam geeft aan het wijkoverleg. In Belfeld heet het Dorpsraad, in Venlo Wijkoverleg en in Tegelen Wijkraad.

Mooi is ook te lezen hoe Dorpsraad Belfeld zichzelf positioneert t.o.v. de politiek:

  • Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurders van de gemeente Venlo op het gebied van leefbaarheid en veiligheid van het stadsdeel Belfeld.
  • Wij laten ons niet door de politiek beïnvloeden of sturen.
  • Wij spreken ons eigen ongebonden advies uit.
  • Wij gebruiken de politiek wel om onze visie binnen het Venlose gemeentebestuur te ventileren. Wij zijn en blijven echter strikt politiek onafhankelijk.

Zo is er ook te lezen dat leden van het K.O.W. zijn ingeloot voor een feest in de Amsterdam Arena in verband met het huwelijk van Prins Willem Alexander en Maxima.

De judo vereniging stelt zichzelf voor, inclusief een leuk weetje over Anton Geesink. 2002 is het jaar van de introductie van het fietsroute netwerk Maasduinen. Inmiddels niet meer weg te denken.

Fietsknooppunten20221010

Al met al een hele informatieve en leuke uitgave, waarin Dorpsraad Belfeld ook nog verslag doet over de resultaten die diverse themagroepen hebben behaald. Veel van de grotere thema’s zijn nog steeds actueel en kwamen in 2019 terug in de Belfeld Ambitie Boeken.

Wil je deze Dorpskrant nog eens terug lezen? Klik dan hier.

Tot volgende week.