Nieuws

Subsidie burgerinitiatieven

6 juli 2021

Venlo mien Hert is een project voor inwoners die voor een ander, elkaar of voor hun leefomgeving willen doen. Hiervoor zijn subsidiemogelijkheden in het leven geroepen.

Corona heeft grote impact gehad. Daarom stelt de gemeente Venlo onder de noemer Venlo mien Hert geld beschikbaar voor het organiseren van mooie acties en initiatieven in de gehele gemeente, dus ook in Belfeld.

Alles kan. Er zijn maar een paar voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen: Het initiatief dient:

– bij te dragen aan de gemeenschapszin
– bij te dragen aan het verbinden van mensen
– deelnemers of de omgeving te stimuleren

De activiteit moet ook iets nieuws zijn. Het is niet bedoeld als extra subsidie voor evenementen of activiteiten die al subsidie krijgen van de gemeente.

Voldoet een aanvraag aan bovenstaande uitgangspunten? Dan is er grote kans dat de aanvraag wordt goedgekeurd. Subsidie kan al woorden aangevraagd vanaf € 250,- tot een maximum van € 5000,-.

Kijk op deze website voor meer informatie en voor het aanvraagformulier.