Nieuws

Stem voor Belfeld!

1 oktober 2020

Clubs, stichtingen en verenigingen hebben zich de afgelopen tijd kunnen inschrijven voor Rabo ClubSupport. Op de onderstaande in Belfeld actieve deelnemers (in alfabetische volgorde) kan tot en met 25 oktober worden gestemd. Iedereen die lid is van de Rabobank kan zijn stem uitbrengen door in te loggen in de Rabobank-app of op de website www.rabobank.nl. Ga vervolgens naar Zelf regelen > Mijn Lidmaatschap en klik op Rabo ClubSupport.

Badmintonclub Good Luck

Opleiding van jongeren tot trainer en begeleiders.

Broederschap St. Urbanus

Opleiding jeugdvendeliers. De jeugd is de toekomst van onze vereniging en daarom willen wij hen meer bij de schutterij betrekken. Naast het opleiden in het schieten, krijgt de jeugd o.a. ook een extra taak als vendelier. Op dit moment worden een aantal jeugdleden opgeleid tot vendelier. Hiervoor hebben wij een aantal nieuwe vendels nodig.

Carnavalsvereniging De Belhamels

De ontvangen gelden worden door ons gebruikt om de viering van carnaval zo laagdrempelig mogelijk te houden zodat jong en oud onze carnavalsactiviteiten kunnen bezoeken zonder daarvoor diep in de buidel te moeten tasten.

De Holter Brök

Het bedrag wordt besteed aan aankoop muziekpartijen en voor het onderhoud van onze instrumenten.

De Zonnebloem afdeling Belfeld

De te besteden donatie willen we gebruiken voor al onze gasten en vrijwilligers. In deze coronatijd hebben er geen activiteiten plaatsgevonden. Om deze leegte op te vullen willen we gedurende het jaar hun een warm hart toedragen in deze moeilijke tijd door middel van het regelmatig bezorgen van een presentje. Zodat ze ook weten dat we aan hun denken.

Fonds Gehandicaptensport Groot Venlo

Het Collecte Comité Groot Venlo zet de middelen in voor de extra kosten die gehandicaptensport met zich meebrengt, zoals aanpassingen aan accommodaties, extra voorzieningen, materialen, vervoer, specifieke begeleiding etc.

Harmonie Kunst na Arbeid

Sinds enkele jaren nu, heeft Harmonie Kunst na Arbeid met ’t kingerhermenieke de mogelijkheid gecreëerd voor de allerjongste jeugd (7-10) om actief en in groepsverband muziek te maken. Op deze manier wordt de kinderen spelenderwijs geïntroduceerd in de wereld van de harmonie. De bijdrage die wij in 2020 hopen te mogen ontvangen willen we inzetten om het muziekaanbod voor deze jongste groep te verbreden en tevens om enkele activiteiten voor ze te kunnen organiseren.

Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal

Heemkunde is geen hobby alleen voor ouderen maar wel degelijk ook voor de jeugd. Met dit project willen we schoolgaande jongelui bewust maken van het mooie dat onze omgeving te bieden heeft. Wat zijn bv. monumenten en waar liggen die? Welk nut heeft het om die te bewaren? Wat is archeologie? Wil je zelf eens meehelpen of zoeken met een detector? Kunnen we je helpen met je werkstuk geschiedenis of aardrijkskunde voor school? Je mag daarvoor gratis gebruik maken van onze kennis en onze bibliotheek

KBO Seniorenvereniging St. Urbanus

Diverse activiteiten ouderen o.a. contactmiddagen voor ouderen

Kinder Ontspannings Werk (KOW)

Aanschaf van een nieuwe aanhangwagen voor ons nieuwe springkussen

Limburgse Katholieke Vrouwenvereniging

Omdat door Corona onze doelgroep (70 +ers erg eenzaam is geweest en we geen bijeenkomsten hebben kunnen houden, zouden we graag ons jubileum komend jaar op een zeer bijzondere wijze willen vieren.

L.R.V. en Ponyclub Voorwaarts

Met het geld wat we ontvangen willen we graag ons ruiterterrein opknappen.

Scouting Belfeld

Een aantal kampeermaterialen om op kamp te gaan zijn aan vervanging toe. Een nieuwe keukentent staat hoog op het verlanglijstje.

Stichting M.A.-Run

Het jaarlijks organiseren van een onvergetelijk weekend voor mensen met een beperking waarbij ontmoeten en participeren centraal staat. De hoogtepunten zijn de feestavonden op vrijdag en zaterdagavond en de ‘roemruchte motor-met-zijspan rit’ op zaterdag, die ook twee keer door Belfeld komt, speciaal voor de mensen met een beperking.

Stichting Uw Wijkbus

Maandelijkse organiseren wij uitstapjes voor onze doelgroep, zodat zij samen met leeftijdsgenoten een middag op stap kunnen. Zeker in deze Corona tijd is dit voor hun zeer belangrijk, een uitje (op gepaste afstand) om samen te gaan lunchen, een bezoekje brengen aan een activiteit, brengt weer meer vreugde in hun leven. De bijdrage wordt besteed aan het zo laag mogelijk houden van de eigen bijdrage aan het uitstapje.

Tafeltennisvereniging ’t Belke

Het bedrag dat wij bijeen sparen met deze clubsupport actie gaan we besteden aan onze jeugdgroep die elke dinsdagavond traint onder de bezielende leiding van een gediplomeerde trainer.
Daarnaast hebben wij ook een zogenaamde 50+ groep die op abonnementsbasis elke week in een ontspannen sfeer een balletje slaat. Ook voor deze groep willen we met financiële steun de activiteiten uitbreiden.

Tennisclub De Snelle Sprong

Deze tennisvereniging voor Belfeld en Tegelen wil ook volgend jaar Glow in the Dark tennis organiseren, niet alleen voor de gezelligheid maar ook om leden te werven. Dit is een dure activiteit die we proberen te bekostigen met de Rabo Clubsupport actie.

Vocal Group Ringfield

Om een beetje bij de tijd te blijven vullen we jaarlijks ons repertoire aan met diverse nieuwe koorstukken, die we tijdens diverse uitvoeringen ten gehore brengen.