Nieuws

Startbijeenkomst Slimmer

20 oktober 2022

Op maandag 17 oktober mochten Marie-José Boonen en Jan Peeters van de Dorpskrant de startbijeenkomst van het project ‘Slimmer’ bijwonen. Een project, op initiatief van de Belfeldse huisartsen en Fysiocentrum ‘Beweeg’. Het doel van dit gezondheidsproject is te werken aan een verantwoord voedingspatroon dat de deelnemers 5-10% gewichtsverlies moet gaan opleveren. Dit project wordt door diverse disciplines begeleid.

Het begeleidingsteam bestaat uit een diëtist, een fysio- of oefentherapeut, een buurtcoach en een leefstijlcoach. Omdat er meerdere kennisgebieden te maken hebben met een gezonde leefstijl, wordt dit project ondersteund door diverse instanties. Dit maakt het project ook meteen uniek in zijn soort. Binnen de begeleiding wordt rekening gehouden met diverse factoren die van invloed zijn op het gedrag van de deelnemers zoals sociale, maatschappelijke en psychologische factoren. 

Van de deelnemers wordt veel gevraagd omdat het bereiken van het doel een kwestie zal zijn van een lange adem. Tweemaal per maand zal er een groepsbijeenkomst voeding plaatsvinden. Een maal per week wordt een uur lang op verantwoorde en intensieve wijze onder leiding van een fysiotherapeut bewogen. Verder zijn ook bijeenkomsten gepland met een leefstijlcoach en een diëtist. Natuurlijk worden alle programma’s zoveel mogelijk individueel afgestemd. Daarom is het beweegprogramma dat voor de deelnemers wordt opgesteld helemaal persoonlijk. Om de deelnemers zoveel mogelijk te ondersteunen, worden ook eventuele partners bij deze bijeenkomsten uitgenodigd. Zelfs de buurtcoach van de gemeente gaat in gesprek met de deelnemers om ook van hier uit een helpende hand aan te reiken.

Heel belangrijk voor de deelnemers is het uitgangspunt dat wanneer je iets wil veranderen aan je leefstijl, je verplicht bent om de jouw bekende programma’s en patronen te verlaten en een nieuwe toekomstvisie te creëren. Je moet het immers zelf doen!

Bij deze bewustwording worden de deelnemers op professionele wijze intensief begeleid. Deelnemers leren dus heel goed naar zichzelf te kijken en op hun eigen gedrag te reflecteren. Dan pas kan een verandering worden gerealiseerd.

 

Voortgang

Dit project, waarbij de deelnemers over een lange adem moeten beschikken, duurt maar liefst twee jaar. Twee deelnemers hebben aangegeven een soort dagboekje bij te gaan houden en dit geregeld op Belfeld.nu te publiceren om verslag te doen van hun inspanningen.

Wij wensen de deelnemers en de begeleiders heel veel succes en zijn erg benieuwd naar de vorderingen en resultaten.

Marie-José Boonen en Jan Peeters