Nieuws

Soep? Plastic soep ja!

23 januari 2020

Plastic soep, we krijgen het een keer op ons bordje! Arend Bolt was als afvaltechnoloog bij het afvalverwerkingsbedrijf Van Gansewinkel werkzaam. Hij houdt zich al jarenlang bezig met deze problematiek, die inmiddels in de haarvaten van onze samenleving is doorgedrongen. In 2010 nam Arend deel aan de reis met het zeilschip de Beagle. Ook de Britse schrijver Redmond O’Hanlon voer mee op dit schip voor een Tv-serie van VPRO, Teleac en Canvas. Tijdens deze expeditie werd in de Indische Oceaan onderzoek gedaan naar plastic soep. In onze oceanen drijven vijf gigantische eilanden van kunststof afval. Deze “plastic soep” is een ernstige bedreiging voor al het leven in de oceanen en inmiddels ook voor de mens, die het probleem nota bene zelf heeft veroorzaakt. 80 % van deze plastic soep komt van het land doordat we het achteloos weggooien of niet adequaat recyclen, waarmee het zwerfvuil wordt!! Arend Bolt neemt ons mee op een boeiende reis door deze materie. Hij gaat in op het mechanisme en de oorzaken van plastic soep, de gevolgen ervan voor de mens en het milieu en de verschillende oplossingsrichtingen. Iedereen is van harte welkom op deze gratis lezing van de Belfeldse vereniging IVN De Steilrand op woensdag 5 februari. Aanvang 20.00 uur in het Huis van de Wijk, zaal de Glazenap, Spechtstraat 58 in Tegelen.

Zwerfafval langs de Maas foto Wiel Aelen