Nieuws

Sint Urbanuskerk gemeentelijk monument

4 december 2022

Het college van B en W van de gemeente Venlo heeft op 20 september 2022 besloten over te gaan tot actualisatie van het gemeentelijk erfgoedregister, de ‘gemeentelijke monumentenlijst’.

De actualisatie vindt plaats in een aantal tranches. Voor de eerste tranche, bestaande uit 31 objecten, is op 22 november 2022 de aanwijsprocedure opgestart. In deze eerste tranche is ook één Belfelds complex opgenomen dat als gemeentelijk monument wordt aangewezen. Het gaat daarbij om de Sint Urbanuskerk en de bijbehorende pastorie en kapelanie.

De rooms katholieke Sint Urbanuskerk is in 1950-1951 gebouwd naar ontwerp van architect S.J. Dings in een traditionalistische basilicale bouwstijl. Het betrof herbouw van de neoromaanse parochiekerk uit 1912 van architect C. Franssen aan de Urbanusstraat die door oorlogshandelingen in 1944 werd verwoest.
Ondanks protesten van een aantal parochianen werd de Sint Urbanuskerk niet ter plaatse van de verwoeste voorganger herbouwd, maar op een meer centrale plek in het dorp dat na de oorlog sterk in noordelijke richting uitbreidde. De herbouw van de verwoeste kerk werd aangegrepen om het parochiecentrum te verplaatsen naar de oostzijde van het spoor en de rijksweg (barrières), ongeveer halverwege de oude dorpskern en de buurtschap Geloo. Het nieuwe parochiecentrum zou echter niet uitgroeien tot het hart van Belfeld omdat het raadhuis en een deel van de winkels op de oude plek bleven. Het kerkgebouw, pastorie en kapelanie staan op een ruim en groen aangelegd ‘eiland’ tussen de Kerkstraat, Irenelaan, Prins Bernhardlaan en Bergstraat. De kerktoren staat in de zichtas van de Irenelaan en is zo onderdeel van het nieuwe stedenbouwkundige plan dat tijdens de wederopbouw werd opgezet. De kerk is daarom behalve als gebouw ook van grote cultuurhistorische waarde als symbool vande poging tot het verplaatsen van de dorpskern naar een meer centrale plek in het dorp.

Wie meer wil weten over het actualiseren van het erfgoedregister en de overige bouwwerken in de eerste tranche kan het raadsinfomatiesysteem hier raadplegen.

Bron: Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal.