Nieuws

Sint Urbanus en de A-73

30 december 2022

Het is nieuwjaarsdag 2023. Een dag om het afgelopen jaar te overpeinzen. In plaats daarvan kijken we in deze rubriek terug naar Belfeld in het voorjaar van 2005.
We waren druk met de voorbereidingen van de aanleg van de A-73, destijds Rijksweg 73 genoemd. Omwonenden maken zich, terecht, zorgen over overlast tijdens de werkzaamheden en het gebrek aan communicatie. Is dat laatste niet heel vaak het grootste probleem, groter dan de veranderingen zelf?

In deze Dorpskrant ook een uitgebreid artikel over woningstichting St. Urbanus, die 50 jaar bestaat. In 1955 opgericht als vereniging bedoeld om de laagstbetaalden aan een goede woning te helpen. In de loop der jaren is het huizenbestand gestaag gegroeid naar 778 in 2005. Diverse reorganisaties worden doorgevoerd, en ook naamswijzigingen, maar het sociale karakter blijft altijd de boventoon voeren. Nu weten we inmiddels dat deze stichting in 2015 is opgegaan in stichting WoonWenz omdat schaalvergroting blijkbaar noodzakelijk was.
Gerelateerd is het artikel over ut Pronk-eppelke. Weet jij waar deze naam vandaan komt? Lees het artikel en je weet het. Het artikel gaat over het zorgaanbod dat er is in ut Pronk-eppelke waar vele vrijwilligers samen met de betaalde krachten het aanbod verzorgen. Ook in 2022 bestaat ut Pronk-eppelke nog steeds en is de functie nagenoeg hetzelfde gebleven.

Verder een artikel over nieuwe straatnamen n.a.v. de aanleg van de A-73, vogel vereniging Exparka in Efkes Veursjtelle, een paasgedachte van Harie en nog veel meer.

Lees het hier in de dorpskrant van april 2005.

Gelukkig nieuwjaar en veel leesplezier.