Nieuws

Samen eenzaamheid oplossen

19 januari 2019

We zijn november actief van start gegaan en nu reeds hebben we 2 hulpvragers met een vrijwilliger in contact kunnen brengen. Met een derde hulpvrager is contact gelegd. Een opbrengst waar we al heel erg blij van worden. Maar zonder uw hulp als opmerkzame Belfeldenaren die medemensen die eenzaam zijn aanspreken en attenderen op het bestaan van Belfeld ver-Bindt, komen we er niet.

En let op: eenzamen zijn er in alle leeftijdsgroepen!!!

Bovendien willen we nog heel graag een paar vrijwilligers hebben die indien nodig ingezet kunnen gaan worden.

DUS NOGMAALS:
Kent u iemand die verlegen zit om een praatje of even ondersteuning nodig heeft? Vraag dan of wij met haar of hem contact op kunnen nemen zodat wij een bezoekje kunnen brengen. 

U kunt ons bereiken op: 06 – 28 82 83 42 of via belfeldverbindt@gmail.com