Nieuws

Resultaten enquête

15 oktober 2022

Op de vorige week uitgezette enquête hebben 54 mensen gereageerd. Het merendeel van de respondenten waarderen Belfeld.nu als goed tot zeer goed.

Het merendeel van de bezoekers van onze website gebruikt Facebook om de nieuwsitems te lezen. Er worden diverse opmerkingen gemaakt over de omslachtige koppeling tussen onze Facebookpagina en Belfeld.nu.

De helft van de respondenten is bekend met de evenementen kalender op onze website, en waardeert die ook als goed. Van de personen die aangeven de evenementen kalender nooit te bekijken geeft 70% aan deze simpelweg niet te kennen. Ook hier ligt dus een uitdaging voor de redactie.

Op de vraag of mensen suggesties hebben komen de volgende antwoorden:

  • Meer actueel nieuws
  • Koppeling met venlo.nieuws.nl
  • Meer verenigings nieuws
  • En zoals genoemd een betere koppeling tussen FB en het nieuws artikel op onze website

Vier respondenten geven aan wel een bijdrage te willen leveren aan Belfeld.nu. Slechts 1 van die 4 heeft zijn/haar email adres achter gelaten. Deze persoon is inmiddels benadert.

Al met al heeft het de redactie enkele interessante inzichten gegeven. Binnenkort meer over de verbeteringen en samenwerkingen waarmee we bezig zijn.