Nieuws

Repair-cafe voor Belfeld

21 oktober 2018

Wat is een Repair Café?
Het Repair Café is een evenement dat draait om repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, serviesgoed, gebruiksvoorwerpen, speelgoed et cetera. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en -vaardigheden op allerlei terreinen. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze, met hulp van de deskundigen, zelf aan de slag. Wie niets heeft om te repareren, neemt een drankje aan de bar. Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. Of doet inspiratie op aan de leestafel, waar boeken over repareren en klussen ter inzage liggen.

Waarom een Repair Café?
In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis verdwijnt snel. Mensen die deze praktische kennis nog wel bezitten, worden door de maatschappij niet altijd even hoog gewaardeerd en staan vaak zelfs ongewild aan de kant. Hun ervaring wordt niet of nauwelijks benut. Het Repair Café brengt daar verandering in! Mensen die anders misschien aan de kant staan, doen weer mee. Waardevolle praktische kennis wordt overgedragen. Spullen kunnen langer worden gebruikt en hoeven niet te worden weggegooid. Daardoor zijn minder grondstoffen en energie nodig om nieuwe producten te maken. Ook de CO2-uitstoot wordt beperkt. Want bij het maken van nieuwe producten – en het recyclen van oude – komt CO2 vrij.
In het Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken. En er opnieuw de waarde van in te zien. Het Repair Café draagt bij aan een mentaliteitsverandering. Die is nodig om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Maar bovenal wil het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. Kom het ook eens proberen!

Wie heeft het concept Repair Café bedacht?
Het Repair Café is een initiatief van Martine Postma uit Amsterdam. Zij zet zich al vele jaren – als journalist, publicist, lokaal politicus, ondernemer, buurtbewoner en consument – in voor duurzaamheid op lokaal niveau. In het bijzonder voor het verminderen van de hoeveelheid afval die we met zijn allen produceren.

Wanneer en waar werd het allereerste Repair Café gehouden?
Het eerste Repair Café werd gehouden in oktober 2009 in Amsterdam-West. Martine Postma organiseerde dit – in eerste instantie eenmalige – evenement in samenwerking met de gemeente Amsterdam.

Hoe is het na die eerste keer verder gegaan? 
Het allereerste Repair Café was zo’n succes dat Martine Postma er vervolgens mee is doorgegaan. In 2010 organiseerde zij in Amsterdam, op verschillende locaties, diverse Repair Café-bijeenkomsten. Die trokken steeds meer belangstelling van mensen in het hele land en van de media. Daarom bedacht Martine een project om het Repair Café in heel Nederland en daarbuiten voet aan de grond te geven. Dat project heeft ertoe geleid dat intussen op vele honderden plaatsen in de hele wereld Repair Cafés worden georganiseerd. En dat aantal groeit nog dagelijks! Stichting Repair Café is opgericht in maart 2010, door Martine Postma. De stichting is gevestigd in Amsterdam.

Wat zijn de doelstellingen van Stichting Repair Café?
Stichting Repair Café stelt zich ten doel om a) repareren op een moderne manier terug te brengen in de lokale samenleving b) reparatiekennis te behouden en te verspreiden c) de sociale cohesie te bevorderen door buurtgenoten met heel verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te brengen in het kader van inspirerend en laagdrempelige bijeenkomsten. De reparaties in het Repair Café zijn gratis. Is dat geen valse concurrentie voor professionele reparateurs?. De mensen die Repair Cafés bezoeken, zijn op dit moment geen klant bij de professionele reparateur. Het zijn mensen die hun kapotte bedlampje, staafmixer, stoeltje of jas nu weggooien, omdat reparatie duurder is dan een nieuw product. Door deze mensen in het Repair Café te helpen in ruil voor een vrijwillige bijdrage, voorkomen we dat ze iets nieuws moeten kopen. Daarmee beconcurreren we niet de professionele reparateur, maar eerder de fabrikant die wil dat je je oude spullen weggooit en nieuwe koopt. Verder leren bezoekers in het Repair Café dat spullen veel vaker en veel makkelijker gerepareerd kunnen worden dan zij misschien denken. Daardoor neemt de kans dat zij in het vervolg toch ook eens naar een professionele reparateur zullen gaan, eerder toe dan af. Ten slotte: vroeger repareerde iedereen thuis zelf van alles, en tegelijkertijd had je allerlei professionele reparateurs. Het idee dat zelf repareren concurrentie is voor de professionele reparateur, is dus niet gebaseerd op ervaringen uit het verleden. De oorzaak dat professionele reparateurs het moeilijk hebben en steeds meer verdwijnen, ligt elders in ons economische systeem. Bijvoorbeeld in het feit dat de belasting op grondstoffen heel laag is en die op arbeid juist hoog. Dát zou moeten veranderen!

Wanneer de eerste sessie georganiseerd wordt is momenteel nog niet bekend, maar we houden u op de hoogte middels Belfeld.nu, de Dorpskrant, en het regionale blad VIA Limburg. Wordt vervolgd!

Dorpsraad Belfeld.