Nieuws

Repair-café Belfeld gaat van start

27 december 2018

De reparaties zullen worden uitgevoerd in de foyer van het gemeenschapscentrum. De toekomst zal moeten uitwijzen of er voldoende animo is onder de inwoners van Belfeld om spullen te laten repareren. Reparatiekosten zijn gratis, benodigde onderdelen moeten uiteraard worden betaald. Er wordt enkel een vrijwillige bijdrage gevraagd.

 Dorpsraad Belfeld.