Nieuws

Reis Belfeld Ambitie Boeken begonnen

4 mei 2019

De Belfeld Ambitie Boeken zijn blanco boeken die van hand tot hand gaan en waarin mensen hun wensen, dromen en ideeën voor de toekomst van Belfeld beschrijven.

Met deze ‘Belfeld Ambitie Boeken’ wil de Dorpsraad op een creatieve manier ideeën, wensen en dromen voor de toekomst van Belfeld ophalen om zo aan een nieuwe dorpsvisie te werken. Er is vooraf een eerste selectie gemaakt in leeftijdscategorieën, zodat er enige spreiding is qua deelnemers.

De bedoeling van deze ‘Belfeld Ambitie Boeken’ is om één of meerdere pagina’s te vullen met je verhaal, visie, droom of idee voor de toekomst van Belfeld. Schrijven, situatieschetsen, tekeningen, fotograferen; alles is mogelijk. Dit kan en mag anoniem. Natuurlijk mag u ook uw naam eronder zetten. Hierbij willen de initiatiefnemers u er dan wel op attenderen dat u hiermee de Dorpsraad toestemming geeft dat uw naam eventueel zichtbaar is bij komende presentaties of publicaties.

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken willen de initiatiefnemers de deelnemers vragen dit boek binnen 2-3 dagen weer door te geven aan iemand in Belfeld waarvan u denkt dat deze persoon een positieve bijdrage kan leveren. De werkgroep beseft dat die periode kort is, maar alleen op deze manier kan zij zoveel mogelijk mensen bereiken. De Dorpsraad wordt op de hoogte gesteld wie dat is, zodat de boeken niet kunnen verdwijnen.

Dorpsbewoners krijgen zo de ruimte om hun eigen visie en wensen te delen én te lezen wat anderen bezig houdt. De Dorpsraad zal uiteindelijk al deze bijdrages bundelen en de resultaten van de ‘Belfeld Ambitie Boeken’ weer aan de dorpsbewoners presenteren.

Met haalbare ingebrachte wensen en ideeën als basis wil de Dorpsraad projecten op gaan starten die de leefbaarheid in Belfeld en de zorg voor elkaar ten goede komen.

Vindt u het leuk om al gelijk aan de slag te gaan en een bladzijde voor het Belfeld Ambitie Boek te maken? Of lijkt het u leuk om actief betrokken te zijn? Hier zijn we heel blij mee!

U kunt u bijdrage afgeven op Aan het Broek 39 of Kromme Hook 12 of mailen naar dorpsraad@belfeld.nu. De werkgroep hoort graag van u!

 

Belfeldambitieboek 3