Nieuws

Reconstructie Montfortoase gestart

7 februari 2022

Gisteren is de reconstructie van de Montfortoase van start gegaan. Gedurende vijf maanden vinden er in de hele straat gefaseerd werkzaamheden plaats. In de hele straat worden er voorzieningen getroffen voor een betere infiltratie van het regenwater in de bodem. Ook komen er snelheidsbeperkende maatregelen en wordt de groenvoorziening op diverse plekken in de straat vervangen.

Sommige delen van de straat zijn gedurende de werkzaamheden niet of minder goed bereikbaar. Bewoners en bezoekers zullen hun auto dan mogelijk tijdelijk ergens anders moeten parkeren. Alle aanwonenden hebben van de aannemer is brief ontvangen met uitleg over de maatregelen en een tijdsplan.