Nieuws

Prins(es) en Boerebroedspaar raden,

1 januari 2024

Op zaterdag avond 13 januari wordt de nieuwe hoogheid van CV de Belhamels uitgeroepen.
En op zondag 21 januari volgt traditiegetrouw het uitroepen van het Boerebroedspaar.
Net zoals voorgaande jaren kunt U weer raden wie het gaan worden.
De stembriefjes liggen klaar bij Gemeenschapscentrum De Hamar en de Jumbo.
Maar raden kan ook door een email te sturen naar: prinsraoje@belhamels.nl en
boerebroedspaarraoje@belhamels.nl. De uitslag wordt tijdens het Prinsebal en het
Sjpruutjesmatinee bekend gemaakt. Onder de mensen die de Prins(es) of het
Boerebroedspaar goed hebben geraden wordt een presentje van Topslijter Salut verloot.