Nieuws

Positieve gezondheid

22 augustus 2021

De meeste mantelzorgers voelen zichzelf geen mantelzorger. Ze vinden de zorg die ze verlenen vanzelfsprekend, want je zorgt toch met alle liefde voor een ander? Toch is deze zorg nobel, maar ook erg intensief. Het is belangrijk om goed voor jezelf te (blijven) zorgen als je mantelzorg verleent.

Op 22 september is er van 19.00 tot 20.30 uur in de Stadsbibiliotheek in Venlo een bijeekomst voor mantelzorgers uit de hele gemeente, waaronder uit Belfeld.

Tijdens deze bijeenkomst geven gastsprekers van ZorgMies en Groene Kruis-ledenadviseur Angelique Stevens handvaten voor mantelzorgers. Ook ontdekken deelnemers hoe positieve gezondheid van invloed kan zijn op je leven en je algehele gevoel van welzijn.

Deelname is gratis, maar aanmelding is verplicht. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar! Aanmelden kan via deze link.


Afbeelding door Sabine van Erp via Pixabay