Nieuws

PMD afval per 2 oktober in een zak

21 augustus 2023

Vanaf 2 oktober wordt het PMD-afval (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons) bij laagbouwwoningen ingezameld in PMD-zakken. De grijze container wordt vanaf dat moment alleen nog gebruikt voor restafval.

De grijze container en de PMD-zakken worden op dezelfde dag ingezameld door twee verschillende wagens. De PMD-zakken kunnen bij de grijze container worden gezet. In de grijze container mag vanaf dat moment alleen nog restafval. Voor huishoudens die geen grijze container hebben maar gebruik maken van de ondergrondse container verandert er helemaal niets.

Zakken gratis thuisbezorgd

De PMD-zakken worden in de derde en vierde week van september gratis thuisbezorgd bij meer dan 33.000 huishoudens die een grijze duo-container hebben. U krijgt een pakket van 24 zakken in uw brievenbus. Een tweede bezorgmoment vindt in november plaats. Dan krijgt u nogmaals 24 zakken thuisbezorgd.

Gescheiden inzamelen blijft

Gemeente Venlo blijft dus gescheiden inzamelen. Het enige verschil is dat het PMD-afval niet meer in de bak gaat, maar in een zak. De gemeente doet dit omdat het gescheiden inzamelen alleen met de duo-container niet meer mogelijk is. Omdat de gemeente het belangrijk vindt om toch gescheiden te blijven inzamelen, kiest ze nu voor PMD in een zak.

Door het goed scheiden van PMD en restafval én het apart inzamelen, wordt ons afval nog schoner. Het apart inzamelen van PMD betekent ook dat er meer ruimte vrij komt in de grijze container. Om onnodige vervoersbewegingen te voorkomen en kosten te besparen is het voornemen om in 2024 het restafval één keer per vier weken in te zamelen. Het PMD-afval wordt één keer per twee weken opgehaald.

Meer informatie

De gemeente verwacht veel vragen zijn over de praktische uitwerking. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. Bij het pakket dat in september in uw brievenbus valt zit dan ook een folder met praktische uitleg waarmee veel vragen worden beantwoord. Ook volgt er midden september uitgebreide informatie op www.venlo.nl/afval. Deze informatie wordt ook beschikbaar in andere talen. De gemeente vraagt u dus nog even geduld te hebben.

Wat is PMD-afval?

PMD staat voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkkartons. Voor meer informatie over PMD afval kijk op: www.doemeemetpmd.nl.

Afval kan een waardevolle grondstof zijn voor nieuwe producten. Daarom scheiden we in de gemeente Venlo samen zoveel mogelijk afvalstromen én zamelen we deze apart in. Niet alleen PMD, maar ook GFT, glas, textiel en papier. Zo ontstaat er minder restafval en dragen we actief bij aan hergebruik. Kortom, samen halen we meerwaarde uit afval.