Nieuws

Plattelandsgemeinte (vervolg)

6 augustus 2023

In de serie “Sjlechter Jos verhaalt” vandaag het vervolg van Belfeld als plattelands gemeente waarin Jos de lezer meeneemt langs de agrarische bedrijven in het Belfeld van weleer.

Dao taege-euver Piet Dings,verkes en kiepe en akkerbouw. Get verderop links en rechts bedrieve van Boëne en Melis. Die zien later gebouwd, ich dink begin jaore 60. Verder de Malbeckerwaeg aaf  rechts Fransje Boëts, dae waas iers verkesboer en haet zich later sjteeds mier toegelag op tuinplanten en met wat dao verder beej huurt. Links “Sjoeneborg” welke veural veurzoog in de laevesbehoefte van de zusters op Steyl. Dees boerderie is der nog steeds, maar veural as melkviejbedrief gerund door Sander Schutgens, dae hiel hael ken renne. Onger aan de Malbeckerberg loog het bedrief van Piet Linssen. Naeve het boere waas dao auch café Malbeck wat door Piet en zien vrouw Wies woort gerund. Vuul echte Belfeldenaere vinge het doëdjaomer det dit stökske Belvend aan de aopenbaarheid is ontrokke. (Redactie: Jos haet dit gesjreeve veurdet Wim en José dao opniej een Café bedrief zien gesjart.) Truuk richting dörp en den achter het jägershuuske linksaaf de Bosheidewaeg op. Den kwaams ze langs de Gebr. Körsjes (v.d. Sjorf) Akkerbouwers en viej. Die beschikte euver eine hiele gôije stier die minnige koe (en boer €€) in dae tied ein plezeer haet gedoan . Reej men de Bosheidewaeg aaf kwaam men oët been “Teun de schilleboer” Teun haolde de sjaale op in het dörp en voorde daomet zien viej. Hae waas ein hiel aparte maar ein gezellige versjiening in ôs dörp. De Koeleswaeg op en den kwaams ze lands “Mina v.d. Anker” met akkerbouw en viej. En den natuurlijk nog femilie a/d Brugh, Kuh en verkes. Nog verder door (later ) Frits van de Boën is t’r nog. now ziene zoon, met ein melkviebedrief. Truuk richting Belvend, en den de Elshoutwaeg op. Vader en Mooder v.d. Beucken welk bedrief later voortgezatte woord door twië breurs, Piet en Wim. Rechs aaf de Langewaeg op. Aan de rechter kank Sef en Truus van de Lings. Woende vruuger aan de brookstraot. Verder door, Lei Boënen, dae waas good met dravers (paerd) maar had auch sjaöp en fruit. Dao taegeeuver Piet van Boënen “verkesboer”. En get later, Beurskens-Cristus met tomaten en Driessen Bloome die auch nog aan de Prins Hendrikstraot gewoënd hebbe.

Linksaaf de Tuinderswaeg op. Aan de rechterkank  Ingele, eine gardeneer. Door nao de Brookstraot. Rechtsaaf loog dao nog Baer van Seuren. Dae deej later auch nog in anjers. De Brookstraot euverstaeke en men kwaam beej Sjeng van Pieper, gerdeneer en later auch handel in bloome. Rechsaaf op de Brookstraot richting dörp. Peeters, enne van Coon, auch met ein gemingd bedrief. Paules van Cleef,en Smets tuinders. Den die groëte boerderie van Sraar van Cleef, now appele/körse teler.  Links zoog se de boerderie van Ingele ligge. Dao in de buurt looge auch de boerderieën van Muijsers en Louis van a/d Brugh. Aan de rechse kank de ierste verwermde kas in Belvend van Toën van Cleef. Den rechts Goësses Pierreke gemingd bedrief. Hook Brookstraot/Pr.hendrikstraot dao waas Boonen, de opa en van oma Fred Boonen) en Herm van Beijers allebei met ein gemingd bedrief.  Ging men linksaaf kwaam men op de Baolenberg,  Rechtsaaf twië kier Hendriks en get verder Haoves. (Het elderlijk hoes van Lex) Aan de angere kank “De witte van Hoeze” en Colbers Willemke. En later auch nog Wim Ingele (Dae woënde iers aan de mert beej ’t “Beelehoes”). Truuk richting Stationstraot kwaam men langs “de kriemer” en aan de angere kank twië gerdeneers Jantje v.d. Beucken en Wiel Haoves. De Stationstraot  verder aaf en men kwaam langs Piet van Kunen, auch ein gemingd bedrief. Rechts de Julianastraot op had men nog Körsjes Jeu, met greunte en fruit. En zien vriouw “Körsjes Marie bestierde ut café, later Café Juliana. Verder door hads se auch nog a/d Brugh.  Getrouwd met To. Ein hiel gezellige vrouw met altied gôije zin. Die handelde vôlges mich auch nog in laote van de staatslotterie. Truuk en onger door de baog direckt links, Thei enJan Hoeze, boer, koloniale winkel, en sjlechter. Richting riekswaeg aan de mert, Graad Goëses, Kaoleboer met daels ein gemingd boerebedrief. Net aan de Riekswaeg, Boer Schmitz. auch ein van de ierste met sperges en greunteverkaup aan hoes.  (later Café “Den Herberg”) . Op de riekswaeg richting Ruiver loog auch nog “Mierske” met ein gemingd bedrief. (Dao woënt now de baas van Maasland.) En op “De Hoof” had se nog de paters van Steyl. Die verzooge in heur eige laevesbehoefte in alles zoë-as greunte, petatte, vleis, en bewerkde toët kies, botter, mael en broëd. Maar toen waare d’r hiel get mier paters as now. En asse als erme zwerver niks te aete hads, en gings dao aan de paort zitte kreeg se auch stevig te aete. Het Belvendse platte lank met zien boerebedrieve, nog neet zoë hiel lang geleeje. In de oorlog waas der in de stad niks mier te aete. Vuul minse  van Venlo kwaame toen nao Belvend um aete te score. Umdet der zoëvuul bedriefkes waare ginge ze dök met ein vol tas richting Venlo truuk. Belvend haet de stad met aan ut aete gehaaije. Of det in deze tied auch nog zou kenne?                              

Truukblik door “Dé Belvendse sjlechter”