Nieuws

Plantdagen Burgerbos volgeboekt

27 oktober 2022

Inwoners van Belfeld die nog een boom willen planten in het Belvends Burgerbos, moeten wachten tot volgend jaar. De plantdagen op zaterdag 5 en 19 november 2022, waarbij in totaal 30 bomen zullen worden geplant, zijn allebei al volgeboekt. Op deze dagen zullen mensen met hun familie de door hen uitgekozen boom zelf in de grond zetten met eventueel een tekstbordje erbij.

Aanleiding voor het Belvends Burgerbos
De vrijwilligers van de stichting Aktief Greun Belvend, die ook de vlindertuin De Vlinderhaof in Belfeld beheren en onderhouden, wilden graag een burgerbos realiseren met bomen met een bijzondere betekenis. Het burgerbos vormt daarnaast een nieuwe wandelplek in Belfeld, waar mensen kunnen samenkomen en een mooie locatie waar schoolprojecten met betrekking tot natuureducatie kunnen plaatsvinden. Verder zijn bomen goed voor het klimaat: bomen zorgen voor zuurstof, nemen CO2 op uit de lucht, filteren fijnstof en absorberen stikstofoxides en ozon. Ook zorgen bomen voor verkoeling in de zomer, zijn het windvangers, reduceren ze verkeerslawaai en zorgen ze voor verfraaiing van het landschap. Tenslotte trekken bloeiende bomen insecten aan, zijn bomen belangrijke plekken voor vogels en kleine zoogdieren en leveren ze daarmee een belangrijke bijdrage aan biodiversiteit. Kortom: voldoende redenen voor een burgerbos! Dit vond de gemeente Venlo ook: de stichting kreeg van de gemeente een perceel aan de Soersbeekweg in Belfeld ter beschikking om hier het Belvends Burgerbos te realiseren.

Bomen met een verhaal
De bomen in het Burgerbos hebben allemaal een verhaal. Voor de mensen die ze hebben geplant, staan ze symbool voor een speciale gebeurtenis in hun leven. Zoals de geboorte van een (klein)kind, een verjaardag, huwelijk, jubileum of overlijden. Of mensen willen een bijdrage leveren aan natuur en klimaat. De reden om een boom te planten kunnen mensen toelichten op een tekstbordje naast de boom.

Ook een boom planten of vrijwilliger worden?
Volgend jaar november zullen er weer twee plantdagen worden georganiseerd. Inwoners van Belfeld kunnen op de website aktiefgreunbelvend.com alvast een boom reserveren. Hierbij kan gekozen worden uit 5 verschillende vruchtdragende bomen.
Mensen die graag mee willen helpen bij het beheer en onderhoud van het Belvends Burgerbos en/of De Vlinderhaof, kunnen een mail sturen naar aktiefgreunbelvend@outlook.com