Nieuws

Overlast hondenpoep

27 maart 2019

Door de toename van het aantal honden, met name in de bebouwde kom, en de vaak onverschillige houding van de eigenaar van de viervoeter, dreigt Nederland in opstand te komen tegen de hondendrollen op stoepen, in parken, in speeltuintjes en op de parkeerplaats.

Belfeld vormt geen uitzondering op de situatie, die hierboven wordt geschetst. Mede door de vele klachten, die ons bereiken van inwoners uit deze Venlose deelgemeente, heeft Dorpsraad Belfeld in het voorjaar van 2018 een pilot tegen hondenpoepoverlast opgestart. Dit na overleg met de gemeente Venlo, die met het plan van plaatsing van een viertal afvalbakken, speciaal voor hondenpoep, akkoord zijn gegaan. Deze bakken zijn tot nu toe geledigd door vrijwilligers.

Na een half jaar zou evaluatie plaatsvinden naar de ervaringen van zowel omwonenden als de hondenbezitters. Resultaat tot dusver: de omgeving is schoner geworden, en door hondenbezitters wordt het als prettig ervaren dat men de drol kan deponeren in een bak.

Na overleg met de gemeente Venlo is de Dorpsraad voornemens het aantal hondepoep/afvalbakken binnen Belfeld in 2019 uit te breiden.

Een speciale werkgroep gaat geografisch bekijken, waar actie tegen de honden-poepoverlast nodig is. Er zijn meerdere opties denkbaar: plaatsen van rode hondenpoepbakken of bordjes met pakkende teksten/afbeeldingen om een gedragsverandering bij de hondenbezitter in gang te zetten. Maar daarbij is de hulp van de Belfeldse bevolking nodig.

Iedereen wordt opgeroepen om te reageren, wanneer men overlast van hondenpoep in zijn omgeving ervaart. De werkgroep neemt elke melding serieus en neemt contact op. Voordat echter een rode hondenpoepbak geplaatst wordt, moet ieder zich realiseren, dat de bakken zogenaamde adoptiebakken zijn. Dat betekent dat er vrijwilligers moeten opstaan die de bakken willen ledigen. De gemeente plaatst en vrijwilligers maken de bak wekelijks leeg. Het kan zijn dat een “straat” of “wijk” een bak adopteert. Dan kan het ledigen over meerdere personen verdeeld worden.

Het ledigen is geen smerige aangelegenheid! De contactpersoon ontvangt vanuit de Dorpsraad afvalzakken met een speciale sleutel om de bak te openen. 

De gemeente heeft aangekondigd in 2019 te starten met handhaven. Hiervoor is extra budget vrijgemaakt. Het niet opruimen van een hondendrol wordt beboet met een geldboete van € 140,-.

Indien u wilt reageren op dit artikel, of u heeft een melding over honden-poepoverlast in uw buurt, dan kunt u dit aangeven via: dorpsraad@belfeld.nu.