Nieuws

Ouders uiten zorgen over lerarentekort op Belfeldse basisschool

10 april 2024

Het is onrustig op basisschool Kom.mijn in Belfeld. Zes leraren zijn net als de directeur dit schooljaar al vertrokken. Na de meivakantie komen daar nog twee leerkrachten en de interim-schooldirecteur bij. Gisteravond zijn alle ouders bijgepraat over de problemen op de Belfeldse basisschool. Omroep Venlo sprak meerdere ouders, die anoniem hun verhaal wilden doen.

Boze ouders
‘De ouderavond gaf me helaas weinig opheldering’, zegt een van de ouders. ‘Ik heb drie kinderen op de basisschool, die lijden onder de huidige situatie. Veel leerlingen lopen flinke leerachterstanden op.’ Verschillende ouders zien de voormalig directrice van Kom.mijn als een belangrijke reden van de huidige problemen. ‘Voor mij was het de druppel toen ze vertelde dat coronasubsidie werd gestoken in het kopen van nieuw meubilair. Dan heb je het echt niet begrepen.’

Een andere moeder is minstens zo kritisch op de vertrokken directrice. ‘Veel ouders denken graag mee, maar alles wat je haar zei werd afgewimpeld. Ik hoop echt dat ze de zaken weer op orde krijgen, want het allerlaatste wat ik wil is mijn kinderen in een ander dorp naar school sturen.’

Scholenkoepel Kerobei
En dat wil scholenkoepel Kerobei ook niet. ‘We willen gewoon goed onderwijs aanbieden in Belfeld, en we begrijpen de zorgen van ouders’, zegt bestuurder Rob Thuijls. ‘We zijn nu druk bezig om te kijken of we personeel vrij kunnen spelen vanuit andere basisscholen. Toch is het niet uit te sluiten dat we na de meivakantie terugmoeten naar een vierdaagse schoolweek.’

Politiek
De problemen op basisschool Kom.mijn worden ook in de gemeentepolitiek opgepakt. Inge Simons, fractievoorzitter van VVD en ouder van twee kinderen op de basisschool, hoopt middels vragen aan het college dat ook de gemeente zich buigt over de situatie. ‘Ik heb al veel contact gehad met onderwijswethouder Frans Schatorjé. Het zou mooi zijn als de gemeente kan kijken of ze een rol kan spelen in het oplossen van het probleem, desnoods met de inspectie.’

Bron: Omroep Venlo