Nieuws

Oproep om geuroverlast te blijven melden

29 mei 2023

Onderstaand bericht wordt geplaatst op verzoek van Lyzet en Theo van Hoorn (Schoolstraat Belfeld);

De afgelopen periode en met name in het Hemelvaart- en Pinksterweekend is er opnieuw veel geuroverlast ervaren van Scelta Umami B.V. in Belfeld. Rondom de fabriek, langs de spoorbaan, bij de Berkenhoflaan, Speel- en dierenweide ‘t Superweike, delen van de Schoolstraat en mogelijk nog in andere straten of gebieden.

De bewonerswerkgroep is hierover nog steeds in contact met Gemeente Venlo en meldt dit zelf elke keer via mail of telefonisch bij info@venlo.nl, telefoonnummer 14077. Helaas bemerken zij vaak dat veel bewoners hun aanspreken met klachten en het daarbij laten. Maar het is juíst ontzettend belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zelf melding blijven doen bij de gemeente.

Tevens willen Lyzet en Theo een oproep plaatsen aan ieder, die geur of stank ervaart, dit steeds te melden bij Gemeente Venlo. Vooral mensen die dagelijks over dit terrein fietsen, wandelen of bijvoorbeeld ’t Superweike bezoeken worden verzocht elke geuroverlast rechtstreeks bij de gemeente te blijven melden. Onze invloed kan alleen goed werken, wanneer omwonenden vaak en veel van zich laten horen, ook al is het iedere dag.

Lyzet en Theo wijzen op het belang van melden vanwege een nieuwe vergunningsaanvraag en uitbreiding van Scelta Umami B.V.