Nieuws

Oproep aan gebruikers pinautomaat

11 juli 2021

Jos Hoezen plaatste vorige week op Facebook een oproep aan gebruikers van de nieuwe pinautomaat in de bieb. Uit zijn bericht blijkt dat medewerkers van de bieb en De Hamer verbaal en fysiek worden bedreigd. Hij geeft aan dat dit gedrag onacceptabel is en roept Belfeldenaren op dit niet meer te doen. Dorpsgenoten die geen Facebook hebben, kunnen zijn oproep hier in zijn geheel lezen:

“Wegens het verdwijnen van de pinautomaat aan de schoolstraat in Belfeld en dus tijdelijk verstoken van een volwaardige pinautomaat, is door verschillende mensen en bedrijven gezocht naar een structurele oplossing.  Mede dank zij de bibliotheek werd het vrij snel weer mogelijk om gebruik te maken van de pinautomaat.  Met “De Hamar” werd afgesproken dat men de pinautomaat gevestigd in de bibliotheek via de ingang van “De Hamar” tijdens hun openingstijden kan bereiken.  Dit betekent niet, dat “De Hamar” ook maar enige zeggenschap heeft over de pinautomaat. Herhaaldelijk worden beheerders(ters) van “De Hamar” er op aangesproken om deur naar pinautomaat te openen en of assistentie te leveren bij het pinnen.  Wanneer zij aangeven dat zij hier geen zeggenschap over hebben worden zij soms  verbaal ( en soms fysiek) “bedreigd”. Dit gedrag is echt onacceptabel.  Want dank zij “De Hamar” en de bieb kon Belfeld weer op een redelijke korte termijn beschikken over een pinautomaat.  Maar de exploitatie ligt volledig bij geldmaat . Respecteer hierom de geldende regels welke in samenspraak met “De Hamar” en bieb zijn gemaakt. Breng de aanwezigheid van een pinautomaat in Belfeld niet in gevaar door het dreigen met verbaal of fysiek geweld naar medewerkers van “De Hamar” of bieb.  Natuurlijk weten we dat het gros van onze Belfeldenaren zich keurig houd aan de regels, maar uitzonderingen mogen geen regel worden. Er blijft aandacht voor verbetering(en) en bereikbaarheid van de pinautomaat. Maar accepteer tot dan de mogelijkheid welke momenteel geboden wordt.”