Nieuws

Opknapbeurt Kleistraat

12 juli 2019

Daartoe voerden zij gesprekken met de bewoners van de Kleistraat om medestanders te vinden die, met ondersteuning van de Gemeente en Woonwenz, zelf aan deze verbeteringen wilden meehelpen. Nadat de eerste bewoner hier positief op reageerde, werd door Herman en Bart vervolgens gezocht naar meerdere bewoners die ook zelf de handen uit de mouwen wilden steken in het belang van hun straat. En dat is uiteindelijk ook goed gelukt. Een compliment dus voor deze bewoners! Daarbij speelde een belangrijke rol dat zowel de Gemeente als Woonwenz hun medewerking zouden verlenen (vooral materieel), op voorwaarde dat vooral de bewoners zelf voor de uitvoering zouden zorgen. Zo werd de afgelopen maand, door alle betrokkenen, op enkele zaterdagen keihard gewerkt om struiken en bomen te snoeien en oude troep op te ruimen. Ook werden nieuwe houten schuttingen geplaatst en binnenkort wordt extra verlichting geplaatst. Niet alleen een geweldig succes voor de (bewoners van) de Kleistraat, maar hopelijk ook een stimulans voor andere soortgelijke buurten in Belfeld waar eenzelfde situatie speelt. Belangstellenden kunnen zich hiervoor melden bij Herman van den Eertwegh (tel. 06-52562893) of Bart Linders (tel 077 – 3893131).