Nieuws

Opbrengst Goede Doelen Week

30 oktober 2019

In de periode van 30 september t/m 12 oktober zijn zo’n 120 collectanten op pad geweest om geld in te zamelen voor een twaalftal goede doelen. Doel van deze gezamenlijke actie is het terugbrengen van de versnippering op collectegebied, zodat nog maar één keer per jaar een beroep wordt gedaan op de inwoners om hun portemonnee te trekken. De collectanten hebben daarbij dan ook alle medewerking ervaren en gemerkt dat het initiatief goed is opgepakt. Het resultaat hiervan is een opbrengst van € 10.871,80. Globaal betekent dit een gemiddelde bijdrage van zo’n € 5,00 per huishouden. De stichting Goede Doelen Week Belfeld en de aangesloten collectanten willen de Belfeldse bevolking daarom van harte danken voor de geboden steun.