Nieuws

Op bezoek in VieCuri

27 mei 2020

Patiënten die opgenomen zijn in VieCuri mogen vanaf woensdag 27 mei weer beperkt bezoek ontvangen. Veilige zorg is altijd het uitgangspunt.

Daarom gelden een aantal voorwaarden:

 • Allereerst geldt dat geen bezoek mogelijk is, als de bezoeker klachten heeft die te maken kunnen hebben met het coronavirus: keelpijn, neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, reuk en/of smaakverlies, koorts 38 graden of hoger, diarree, spierpijn in combinatie met één van de andere klachten. Bezoek is ook niet toegestaan wanneer de bezoeker in thuisisolatie is en/of een huisgenoot heeft die positief is getest op corona de afgelopen twee weken.
 • Het dragen van een goed mondneusmasker is verplicht. Daarmee beschermt VieCuri de patiënten. Om die reden krijgt iedere bezoeker een nieuw en schoon mondkapje van VieCuri. Bij een speciaal uitgiftepunt volgen instructies hoe het mondkapje op de juiste wijze te dragen. Bij dit infopunt dienen ook de handen te worden gedesinfecteerd.
 • Patiënten mogen één bezoeker per dag ontvangen. Bij voorkeur is dit altijd dezelfde persoon om het aantal contacten (en daarmee besmettingsrisico) zo klein mogelijk te houden.
 • Er is één bezoekmoment van maximaal 2 uur per dag. Op werkdagen tussen 18.00-20.00 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen tussen 14.00-16.00 uur.
 • Bezoek is ook toegestaan bij patiënten die positief zijn getest op het coronavirus of covid-verdacht zijn. Hierbij gelden wel extra beschermingsmaatregelen (deze uitleg krijgt u op de verpleegafdeling).
 • Het meenemen van bloemen is niet toegestaan.
 • De patiënt blijft met zijn/haar bezoek op de kamer.
 • Uiteraard gelden de basisregels wat hygiëne. Was regelmatig de handen, hoest en nies in uw elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg na gebruik. Schud geen handen, houd 1,5 meter afstand (ook van de patiënt die u bezoekt).
 • De looproutes in het ziekenhuis zijn met pijlen aangegeven, zodat mensen elkaar zo min mogelijk hoeven te passeren en voldoende afstand van elkaar kunnen houden.
 • Voor enkele afdelingen geldt dat bezoek alleen op afspraak plaatsvindt. Dit zijn de Acute Opname Afdeling, de Brain Care Unit, de Intensive Care, de Eerste Harthulp, het Geboortecentrum en de verpleegafdeling Kindergeneeskunde. Ook deze afdelingen houden zich verder aan bovenstaande uitgangspunten.
 • Voor terminale patiënten geldt: bezoek alleen op afspraak en maximaal aantal bezoekers in overleg.
 • Nu bezoek weer is toegestaan, zal de bezorgservice (voor de was, persoonlijke spullen of attenties) voor patiënten binnenkort vervallen.

Sinds eind maart was in VieCuri geen bezoek meer toegestaan om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het was een ingrijpende maatregel voor onze patiënten en hun dierbaren. We zijn dan ook blij dat we voorzichtig aan weer bezoek kunnen toelaten.  

Normale zorg start ook geleidelijk weer op. De poli’s zijn weer open en VieCuri start stapsgewijs de normale zorg op. Maatregelen om het risico van verspreiding van het coronavirus te verkleinen, blijven van groot belang. Op de website van VieCuri is hier meer informatie over te vinden: www.viecuri.nl/corona.