Nieuws

Notulen Buurt- en bewonersnetwerk

15 maart 2019

LogoBuurtteams

Donderdag 31 januari jl. heeft er weer een bijeenkomst van het Buurt- en bewonersnetwerk plaatsgevonden. De notulen van deze bijeenkomst zijn hier te lezen. De volgende bijeenkomst is op donderdag 9 mei 2019 om 19.30 uur in De Hamar. Hebt u bespreekpunten voor die avond? Stuur deze dan per e-mail naar bbnbelfeld@gmail.com.