Nieuws

Nieuwe informatieborden

18 juli 2021

Vanuit de Belfeld Ambitie Boeken is in oktober 2019 een projectgroep Wandelroutes opgezet met als doel wandelaars in en om Belfeld van waardevolle en leuke informatie te voorzien over de historie van Belfeld en al het moois wat er te zien is in de natuur rond het dorp. De projectgroep bestond uit Twan Ernst van Heemkunde vereniging Maas- en Swalmdal, Martin van Bommel van IVN De Steilrand, Marleen aan de Brugh, Guus van Kooten en Danny op het Veld.

De afgelopen twee jaar heeft de projectgroep gewerkt naar het zoeken van geschikte locaties, het maken van informatieve teksten en mooie foto’s. Alle teksten zijn in het Duits vertaald door Manfred Mordas.

In de afgelopen weken zijn de borden op de uitgekozen plekken geplaatst en daarmee is het project afgerond. De borden zijn ontworpen en gerealiseerd door Routebureau Noord- en Midden-Limburg en gefinancierd vanuit de samenlevingsagenda van de gemeente Venlo.

Een korte impressie van het plaatsen van de borden:

Op het Koninginneplein hebben twee borden met informatie over het ontstaan en de geschiedenis van Belfeld – voorzien van foto’s uit het boek Trots op Belfeld – een plek gekregen in de vitrines.

In het Mergelstraatje staat een nieuw bord onderaan de Maas met informatie over hoe deze plek vanaf het einde van de 14e eeuw tot ongeveer 1800 als handelsroute werd gebruikt voor mergel, kolen, kalk en leisteen.

Bij Droompark Maasduinen staat nu een dubbelzijdig bedrukt bord over de ontwikkeling van de kleigroeve. Ook is hierop informatie over lokale vogels, insecten en vlinders te vinden. De achterkant bevat algemene informatie over het wandelroute netwerk, zodat de gasten op het park alle informatie over het wandelgebied voorhanden hebben.

Op het uitkijkpunt op de Steilrand, bij wandelknooppunt 20, is een bord met informatie over het ontstaan van de Steilrand geplaatst. Verder veel leuke weetjes over bomen, vogels en insecten die hier in het bos te vinden zijn.

Bij de zogenaamde drie banken (wandelknooppunt 18) is een informatiebord te vinden over de activiteiten van de mens in dit gebied en over de flora en fauna die hier voorkomt. Het vernielde bord van Stichting Brookkank bij de oude puinplaats is vervangen door een nieuw exemplaar.

De werkgroep bedankt het Routebureau Noord- en Midden-Limburg en de gemeente Venlo voor de prettige samenwerking bij het realiseren van dit project.