Nieuws

Informatie avond woonplan

24 april 2023

Zoek je een (andere) woning in Belfeld, wil je graag in Belfeld bouwen of wil je er graag komen wonen? In Belfeld is een structureel woningtekort, zoals op veel plaatsen in Nederland. Jonge starters zijn op zoek naar een betaalbare woning en ouderen willen graag een levensloopbestendige woning.Vanwege het gebrek aan aanbod is de doorstroming uiterst gering.

Om beweging in de woningmarkt in Belfeld te krijgen heeft raadslid Jos Hoezen het initiatief genomen om te onderzoeken of het mogelijk met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) een aantal woningen te bouwen in een nog te realiseren wijk. CPO is een ontwikkelvorm waarbij een groep particulieren volledige zeggenschap houdt over de uiteindelijk te realiseren woningen, zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar.

De beoogde locatie is het stuk grond tussen het einde van de Prins Hendrikstraat, Gaesstraat, Soersbeekweg en Zandstraat. Er is een werkgroep opgericht die al 2 maal bijeen zijn gekomen. Bureau Bouwen in Eigen Beheer (BIEB) en medewerkers van Gemeente Venlo hebben de werkgroep voorgelicht over de mogelijkheden en de uitdagingen. Omdat het gebied te groot is voor een CPO alleen heeft de werkgroep woningcorporatie Woonwenz benaderd om een gedeelte sociale huur te realiseren. Het doel is uiteindelijk vrije sector, sociale huur, starters, eengezinswoningen en levensbestendige woningen te bouwen.

 

Heb je ook interesse in een woning in dit gebied?

De leden van de werkgroep organiseren op 8 juni 2023 een informatieavond in de Hamar. Inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur.

Er wordt een presentatie gegeven over de mogelijkheden van een CPO-constructie, wat erbij komt kijken en welke stappen worden doorlopen. Na de presentatie bestaat er ruimschoots gelegenheid vragen te stellen aan de werkgroep leden.

 In verband met de organisatie graag aanmelden vóór 20 mei.  BtnAanmelden2