Nieuws

Nieuw Hamar bestuur

15 april 2023

Na een lange zoektocht heeft het Hamarbestuur 6 competente jeugdige opvolgers gevonden. Op 31 december 2023 kunnen Ton Kessels, Pieter Hendrix en Geert Ruhl met een goed gevoel afzwaaien. Tot die tijd zal het nieuwe 6-tal worden ingewerkt.

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

  • Mark Hoezen (voorzitter)
  • Tom Reinders (secretaris)
  • Frank Steevensz (penningmeester)
  • Pascal Janssen (algemeen bestuurder)
  • Jos van Sambeek (algemeen bestuurder)
  • René van Horck (algemeen bestuurder)

 

Het huidige Hamarbestuur is sinds begin 2021 op zoek geweest naar geschikte kandidaten en blij te kunnen mededelen dat zij bovengenoemde 6 personen bereid hebben gevonden om de Hamar-kar vanaf 1 januari 2024 te gaan trekken.

Het huidig bestuur is ervan overtuigd dat de Hamar met deze mensen een goed en competent bestuur gaat krijgen dat verder kan gaan met het uitbouwen van de Hamar. De nieuwe bestuursleden zullen met onmiddellijke ingang begeleid gaan worden en betrokken worden bij alle bestuurszaken en besprekingen die zich voordoen. Het bestuur hoopt hiermee een solide basis te vormen voor de opvolgers zodat zij op 1 januari echt met hun bestuurstaak kunnen beginnen.