Nieuws

Niet alleen de lusten, maar ook de lasten

11 juni 2020

Regelmatig komen er bij Dorpsraad Belfeld klachten binnen van inwoners van ons dorp die overlast ervaren van hondenpoep die niet wordt opgeruimd. Poep blijft liggen voor toegangspaden, op trottoirs, voor ingangen enz. zonder dat dit wordt opgeruimd, met alle gevolgen van dien. Vele hondenbezitters hebben wél de discipline om het kakje van hun hond op te ruimen en dat is prijzenswaardig.

Mensen die hondenbezitters aanspreken op hun slechte gedrag krijgen te horen: “waar bemoei je je mee?”, “er staat nergens dat dit niet mag”, of “ik betaal hondenbelasting, hoor”. Blijkbaar geeft dit een vrijbrief om de hond ook op particulier terrein zijn/haar behoefte te laten doen. Dit is echter een misvatting. Er zijn door de gemeente Venlo duidelijke regels gesteld voor het uitlaten van honden. Het kan toch niet zo zijn dat een kleine groep onwillenden het wandelgenot van velen verziekt door het weigeren de poep op te ruimen?

Op plekken waar in de afgelopen twee jaar een hondenpoepbak is geplaatst, is de overlast merkbaar afgenomen. En dat is mooi! De gemeente Venlo heeft aangegeven dat zij BOA’s gaan inzetten om zo nodig bekeurend op te treden. Hopelijk leidt dit ertoe dat ook de hardleerse hondenbezitter zijn gedrag verandert. Hieronder zijn de regels opgenomen die gelden voor het uitlaten van een hond. Deze zijn ook te vinden op de website van de gemeente Venlo: https://www.venlo.nl/hond-uitlaten

Regels voor het uitlaten van honden

 • Binnen de bebouwde kom hoort de hond aan de lijn. Alleen op aangewezen plekken, zoals een hondenspeelveld, mag de hond los lopen.
 • Het is verboden om met honden op speelplekken van kinderen te komen.
 • In de openbare ruimte moet u de poep van uw hond direct opruimen, de eigenaar van een sociale hulphond of geleidehond hoeft dat niet te doen.
 • Op aangewezen hondenpaden en losloopgebieden mag de hondenpoep blijven liggen.
 • Zakjes met hondenpoep gooit u in uw eigen container of in een openbare afvalbak.
 • De exacte regels over honden staan in de Algemene Plaatselijke Verordening Venlo, kijk hiervoor op: https://www.venlo.nl/lokale-wetten-en-regels.
 • Op terreinen die niet in eigendom of beheer zijn van de gemeente Venlo gelden de regels van de eigenaar of beheerder.

Boetes

Verkeerd uitlaten van uw hond kan leiden tot een boete:

 • Niet aanlijnen hond: 95 euro
 • Hond op speelplek: 140 euro
 • Niet opruimen van hondenpoep: 140 euro
 • Het verkeerd weggooien van zakjes met hondenpoep: 140 euro

Alle bedragen zijn exclusief administratiekosten.