Nieuws

Mogelijke kwijtschelding belastinggeld

22 juni 2023

Voor mensen met een laag inkomen en weinig spaargeld is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen, voor de belasting die ze moeten betalen aan de gemeente en de belasting aan het waterschap. Kwijtschelding betekent dat het bedrag van deze belastingen (deels) niet betaald hoeft te worden.

Een aanvraag kan digitaal of schriftelijk worden ingediend.

Voor meer informatie, zie de volgende link.