Nieuws

Mogelijk Romeinse villa in Belfeldse grond

3 september 2023

Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal heeft bij de gemeente Venlo aandacht gevraagd voor archeologische vondsten van het bedrijfsterrein van de voormalige fabriek van Egidius Janssen in Belfeld. Een van die vondsten is mogelijk een Romeinse villa.

Op het terrein waarin 2024 gestart moet worden met de bouw van een logistieke hal, zijn bij opgravingen belangrijke Romeinse vondsten gedaan. De erfgoedbeschermers van de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal, roepen de gemeente en de vastgoedontwikkelaar Next Level Development op, om hier rekening mee te houden. 

Monument

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat Venlo zich bewust is van het belang van de vindplaats. De gemeente is momenteel druk doende met de herijking van het monumentenregister, waarbij deze locatie ook meegenomen wordt in de beoordeling. In de uitwerking van de bouwplannen zal straks terdege rekening gehouden moeten worden met de archeologie op de locatie.

Proefsleuvenonderzoek

Bij het archeologisch proefsleuvenonderzoek zijn in het kader van de bouwplannen sporen van Romeinse gebouwen gevonden zoals, karrensporen van meerdere wegen waaronder de Romeinse voorganger van de Witveldweg. Maar dat niet alleen. Ook zijn op de onderzoekslocatie dakpanstempels van verschillende Romeinse legioenen gevonden. Uit misbaksels en ovenmateriaal blijkt dat dit bouwmateriaal met militaire stempels ter plaatse gemaakt is. Wat de militairen in Belfeld deden en bouwden is nog onbekend, vooral omdat vergelijkbare vindplaatsen in Limburg en verdere omgeving tot op heden niet zijn aangetroffen. Dat maakt de vindplaats extra bijzonder.

 Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal

Romeinse vloerverwarming

Een andere zeer opmerkelijke vondst in Belfeld is de vondst van een hypocaustum. Dit is een vloerverwarmingssysteem uit de Romeinse tijd. Bijzonder, zegt amateurarcheoloog Wiel Luys. ‘We zitten hier in het Maasdal. En langs de Maas lagen in de Romeinse tijd op gunstige plekken villa’s. Vaak waren dat net als hier hoger gelegen plekken. Het zou dus goed kunnen dat hier zo’n villa gelegen heeft. In zo’n villa woonden over het algemeen belangrijke personen in de Romeinse tijd.’

Legpuzzel

Het liefst zou Luys zien dat het hele gebied afgegraven wordt, maar dat gaat niet gebeuren. ‘Je moet het zien als een hele grote legpuzzel waar we een paar stukjes door middel van proefsleuven op zijn plek kunnen leggen. Je kunt je wel een beeld vormen hoe het eruit zou kunnen zien, maar je weet het nooit zeker’, zegt Luys. ‘Het is financieel niet haalbaar om verder onderzoek te doen. Daarom zouden wij graag zien dat er rekening gehouden wordt met wat er in de grond zit als er straks gebouwd gaat worden. Je moet dan denken aan zaken als het ophogen van de bouwlocatie zodat de archeologie veilig in de bodem blijft zitten.’

In de grond laten zitten

In een reactie laat Rene Geujen van vastgoedontwikkelaar Next Level Development weten mee te willen denken met de heemkundevereniging. ‘Er wordt nog gewerkt aan de invulling van het bouwplan. We willen alle aangetroffen archeologie het liefst in de grond laten zitten, zodat mensen in de toekomst met betere technieken onderzoek kunnen blijven doen. We zullen waar we kunnen, bouwen met minimale impact op de archeologie in de grond.’ Volgens Geujen, start de bouw van de logistieke hal medio 2024 en een jaar later moet de hal klaar zijn.

Bron: Omroep Venlo en bekijk ook het interview.