Nieuws

Mantelzorgprogramma Q1 2023

15 december 2022

Incluzio presenteert het mantelzorg porgrama voor januari tot en met maart 2023.

Di 17 januari 2023
Informatiebijeenkomst voor mantelzorgers. In deze bijeenkomst wordt informaie gedeeld over vele ondersteuningsmogelijkheden die er voor mantelzorgers in Venlo zijn. Tevens worden verschillende handvaten en tips rondom zorgen delen en grenzen stellen gegeven.

Tijd: 13.00-14.30 uur
Locatie: BMV de Vilgaard
Schandeloseweg 1, 5941 CP Velden

Wo 25 januari 2023
Mantelzorgbijeenkomst voor naasten in de psychiatrie en/of verslaving. Deze avond staat in he teken van de werking van het brein van je naaste, in gesprek gaan over hoe je jouw naaste beter kan begrijpen en hoe je goed voor jezelf kunt blijven zorgen. Er zullen persoonlijke verhalen worden gedeeld, door een ervaringsdeskundige in kwetsbaarheid en een familie ervaringsdeskundige.

Tijd: 19:00-21:00 uur
Locatie: Inclusiehuis, Leutherweg 88, 5915 CK Venlo

Di 28 februari of 7 maart
Workshop yoga voor mantelzorgers. Dansschool move2thebeat zal mantelzorgers de kans bieden om in een kleine groep kennis te maken met een workshop yoga.

Datum en tijd: dinsdag 28 februari van 19.00-20.30 uur
Of dinsdag 7 maart 10.00-11.30 uur
Locatie: Move2thebeat
Van Laerstraat 45, 5922 AA Blerick

Di 21 maart 2023
Mantelzorgbijeenkomst over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om mensen die hulp nodig hebben zo veel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Denk o.a. aan dagbesteding, vervoer en woningaanpassingen. De gemeente Venlo zal hierover meer informatie over geven.

Tijd: 19.00-20.30 uur
Locatie: Huis van de Wijk Park Rijnbeek
Rijnbeekstraat 180, 5913 GE Venlo