Nieuws

Hart voor Belfeld

10 oktober 2023

Kun jij al reanimeren?

Op 16 oktober is het World Restart a Heart Day. Dit is een wereldwijd initiatief om mensen bewust te maken van het belang van reanimatie door omstanders (burgerhulpverleners) bij een circulatie (hart) stilstand.

Enkele belangrijke feiten over een hartstilstand op een rij:

  • 70% van de calamiteiten vindt plaats in de thuissituatie, werkomgeving of sportomgeving.
  • Reanimeren binnen 6 minuten vergroot de overlevingskans.
  • Omstanders zijn vaak eerder ter plaatse dan de professionele hulpdiensten.

Wil jij hier meer over weten en ook hulp kunnen bieden, door te leren hoe je moet reanimeren en hoe je een AED moet bedienen? Geef je dan nu op voor een cursus of herhalingsles van stichting Hart voor Belfeld. De herhalingslessen worden dit najaar georganiseerd op 9 en 23 november. Opgave voor de herhalingsles of een cursus kan per email (hartvoorbelfeld@ziggo.nl) of telefonisch 077-4752864 of 06-26222828.