Nieuws

Maatregelen huisartsenpraktijken

18 maart 2020

Gezien de stijging van het aantal coronabesmettingen binnen de regio Noord-Limburg wordt de patiëntenstroom binnen de huisartsenpraktijken per direct volledig gescheiden. Dit betekent dat patiënten met klachten die passen bij een eventuele corona-besmetting in een aparte ruimte binnen de huisartsenpraktijk worden behandeld door zorgpersoneel dat hiervoor speciaal is geïnstrueerd. Ook op de huisartsenposten, in avond-, nacht-, en weekenduren, worden de patiëntenstromen gescheiden. Op deze manier kunnen ook patiënten die geen corona-gerelateerde klachten hebben veilig naar de huisarts komen en kan de reguliere zorg zo veel mogelijk voortgezet worden. Bij milde klachten binnen het zorgpersoneel wordt ook de personeelsstroom volledig gescheiden, waardoor het besmettingsrisico binnen het zorgpersoneel binnen de huisartsenpraktijk zoveel mogelijk wordt beperkt.

Alle huisartsen doen er alles aan om een veilige en schone omgeving te creëren, om meer besmettingen te voorkomen.

Voorbereiding mogelijke opschaling.
Het crisisteam van Cohesie treft de nodige voorbereidingen voor een potentiële opschaling. Dat wil zeggen; mocht huisartsenzorg niet of onvoldoende binnen de eigen praktijken veilig gecontinueerd kunnen worden, dan wordt dit in Noord-Limburg centraal opgepakt. Hopelijk hoeft het niet zo ver te komen, maar als de situatie dit vraagt is de huisartsenpost ber klaar voor.

Herhaling oproep tot bellen.
Om een goede risicoanalyse te kunnen maken, wordt nogmaals opgeroepen om eerst te bellen alvorens naar de praktijk te komen. Tevens zal er, vooralsnog, tot 6 april geen inloopspreekuur zijn. Daar waar mogelijk zal bij patiënten met een chronische aandoening het consult telefonisch plaatsvinden.

Daarnaast nogmaals de oproep aan de samenleving om:

  • Bij lichte klachten (neusverkouden, hoesten, etc.) thuis te blijven en goed uit te zieken. Volg de richtlijnen die te lezen zijn op de website van het RIVM.
  • Enkel de huisarts of huisartsenpost (HAP) te bellen als de klachten heviger worden (koorts hoger dan 38 graden, moeilijk ademen etc.). Kom niet naar de praktijk of de HAP!
  • Werkgevers: bepaal zelf, in onderlinge afstemming, of werknemers thuis moeten blijven. Verwijs de werknemer, indien er lichte klachten zijn, niet naar de huisarts. Hiermee wordt voorkomen dat de telefoonlijnen van de huisartsenpraktijken overbelast raken en daarmee meer dringende zorgvragen te laat of niet gehoord worden.
  • Ga voor actuele informatie over het coronavirus naar de website van het RIVM of thuisarts.nl. Bel daarvoor niet de huisarts of de huisartsenpost.

Alleen met de hulp van alle burgers kan deze unieke, maar ook onzekere periode goed worden doorstaan. De huisartsenpraktijken dankt iedereen voor het begrip en de medewerking.