Nieuws

Kom ook naar het Buurt-en bewonersnetwerk

18 september 2018

Bij deze bijeenkomst komen betrokken en actieve bewoners bij elkaar. Het fungeert als een klankbord, ideeënaanbrenger en verbinder in de buurt. Het is een plek waar bewoners informatie met elkaar kunnen delen, waar samenwerkingsverbanden ontstaan. Het is ook een plek waar je terecht kunt als je ondersteuning nodig hebt om je initiatief verder te ontwikkelen. Circa 4 à 5 keer per jaar wordt er een bijeenkomst gepland.

Donderdag 20 september om 19.30 uur is er weer een bijeenkomst gepland. Iedereen is van harte welkom en natuurlijk mag je altijd iemand meenemen.