Nieuws

Kijk Niet Weg!

20 maart 2023

In juni 2022 werd de campagne ‘Kijk Niet Weg!’ door de burgemeesters gelanceerd. Georganiseerde criminaliteit is een groot probleem in de regio. Gezamenlijk proberen de gemeentes burgers te informeren over de gevaren van ondermijning.

Het is niet normaal dat jongeren geronseld worden om klusjes uit te voeren voor criminelen, het is gevaarlijk als er XTC labs en hennepplantages worden gevestigd in woonwijken. Drugsdumpingen in het buitengebied zorgen voor milieuschade aan de natuur en overbewoning is een vorm van huurfraude en zorgt voor veiligheids- en gezondheidsrisico’s.

Met allerlei voorbeelden geven de burgemeesters aan dat we samen onze leefomgeving veilig en leefbaar moeten houden. De inmenging van criminelen in onze maatschappij mogen we niet accepteren. Het advies is niet weg te kijken en verdachte situaties te melden bij de politie. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem. Er zijn inmiddels al talloze voorbeelden van arrestaties en opsporingen door tips van burgers. Dit is geen vorm van klikken of verraden, maar van goed burgerschap. Wij bepalen samen de normen en waarden in onze maatschappij. Voor criminele activiteiten, met alle risico’s die daarbij horen, is geen plaats. 

 

Kijk niet weg!

Meld verdachte situaties voor een veilig Noord-Limburg

Bel de politie 0900 8844

of meldmisdaadanoniem.nl / 0800 7000