Nieuws

Kerstconcert in De Hamar

11 december 2019

Op zondag 22 december is er om 14.00 u. in De Hamar een kerstconcert. Aan dit concert werken mee: Dameszangvereniging Animo, Mannenkoor De Mal- Maaszengers, Urbanuskoor Zang en Vriendschap en Harmonie Kunst na Arbeid. De presentatie is in handen van Geert Goossens. Het kerstconcert vindt dit jaar plaats in een andere opzet als andere jaren. Het concert begint met samenzang, daarna gaat Geert Goossens verder met een Russisch Kerstverhaal. Dit verhaal wordt afgewisseld met zang van de drie koren met op het einde een optreden van koperblazers van Harmonie Kunst na Arbeid. Deze nieuwe opzet heeft er toe geleid, dat er wordt gezongen door de koren in heel veel muziekstijlen. Maar natuurlijk worden de oudere kerstliederen ook niet vergeten. Deze middag wordt u gratis aangeboden door de zangverenigingen en de harmonie met medewerking van het personeel van De Hamar.