Nieuws

Voorjaarsvergadering bij KBO Belfeld

21 maart 2024

Woensdagmiddag 20 maart jl. vond in de Hamar de Algemene Voorjaarsvergadering van de KBO Belfeld plaats in aanwezigheid van ruim 80 leden. Gezien het mooie weer en een andere activiteit voor ouderen gedurende deze middag was het best een goede opkomst. Na een minuut stilte ter herdenking van de overleden leden werden de nieuwe leden welkom geheten. Vervolgens stonden de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester. op de agenda. De Kascontrolecommissie was positief en ging akkoord met de stukken die men had ingezien. Er werd tevens voor volgend jaar een nieuwe commissie benoemd. De vergadering ging akkoord met de benoeming van mevr. M.Boonen tot bestuurslid.

De huidige voorzitter mevr. Tila Janssen heeft nogmaals aangegeven dat ze na het jubileum in juni definitief stopt als voorzitter. Mevrouw Janssen onderstreept de dringende behoefte aan nieuwe bestuursleden.

Na het doornemen van de activiteitenkalender werd de vergadering afgesloten. Na de koffiepauze werd de bijeenkomst afgesloten met een optreden van “Hudje Mudje”. “Hudje Mudje” bestaat uit vier dames uit Tegelen die de zaal met Engelse, Duitse, Nederlandse en dialect meezingliedjes hebben laten genieten van hun zangkunsten en leuke optreden. Dit, samen met hun hoedjes en kleurrijke kleding zorgde voor een geweldig leuke afsluiting van de middag.

Oproep!! Aan Belfeldenaren van 55+  of mensen die jonger zijn en ouderen een warm hart toedragen de vraag of ze iets willen betekenen voor onze oudere inwoners en zich willen opgeven als bestuurslid. Een vereniging met 230 leden mag niet ter ziele gaan !!!